O nouă şedinţă a Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică Şoldăneşti

16 martie 2020

Astăzi, la data de 16 martie 2020 a avut loc  o nouă şedinţa a Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică Şoldăneşti. La şedinţa curentă au fost discutate modalităţile de punere în executare a dispoziţiilor prevăzute prin Hotărârea Nr. 8 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică din 15 martie 2020. La şedinţă, pe lîngă membrii prezenţi din oficiu au fost invitaţi şeful-adjunct al Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat (Orhei) – Lora Grosu,protopopul-mitrofor de Şoldăneşti – Vasile Rotari.

În cursul şedinţei au fost raportate măsurile preventive întreprinse de către fiecare instituţie medicală în parte dar şi cele cu atribuţii. La fel s-a recomandat ca bisericile să oficieze serviciul divin ţinînd cont de măsurile de igienă şi precauţie prescrise de Ministerul sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale. Spre fine, prin Hotărârea sa comisia a decis constituirea celulei raionale de monitorizare permanentă a evoluţiei COVID-19.

           Constituirea unor  asemenea echipe la nivel teritorial a fost pusă în sarcina preşedinţilor Comisiilor locale pentru Situaţii Excepţionale. Celula de supraveghere va avea următoarea componenţă: preşedinte- primarul (preşedintele Comisiei locale pentru situaţii excepţionale), membri – medicul de familie, preotul bisericii din localitate, asistentul social şi poliţistul de sector.

Acest grup se va ocupa cu

  • colectarea, analiza, generalizarea şi sistematizarea informaţiilor privind persoanele contacte, suspecte şi confirmate cu COVID-19;
  • pregătirea propunerilor pentru adoptarea deciziilor de către preşedintele comisiei pentru situaţii excepţionale;
  • coordonarea acţiunilor autorităţilor de nivel local pentru stabilirea comunicării cu persoanele suspecte, confirmate şi contacte, coordonarea activităţii de monitorizare a persoanelor autoizolate la domiciliu;
  •  Coordonarea acţiunilor APL privind supravegherea procesului de sistare a activităţii instituţiilor stabilite;
  • Aducerea la cunoştinţă executorilor deciziile adoptate şi asigură controlul îndeplinirii lor.

Suplimentar , a fost decis ca trasportatorii care prestează servicii de transport rutier sau desfăşoară activităţi conexe transportului rutier să :

-dezinfecteze la fiecare pornire, staţionare interiorul mijlocului de transport;

-să asigure condiţii pentru respectarea  igienei mâinilor tuturor pasagerilor la îmbarcare în mijlocul de transport;

– să asigure transportarea persoanelor doar pe scaune.

Managerii magazinelor alimentare, brutăriilor, farmaciilor din raion vor asigura completarea stocurilor cu produse alimentare, medicamente.   Totodată, au fost instituite măsurile şi regulile de comportament  (autoizolarea la domiciliu de 14 zile, verificarea sistematică a temperaturii corpului, evitarea contactului cu alte persoane etc.) pe care trebuie să le respecte persoanele  care s-au aflat în contact cu o persoană cu COVID-19 şi cele care s-au întors de peste hotarele Republicii Moldova. Nerespectarea lor va servi drept temei pentru tragerea la răspundere contravenţională sau penală a persoanelor vinovate.

La data de 11.03.2020 Organizaţia Mondială a Sănătăţii a anunţat faza  de transmitere pandemică a infecţiei SARS-СoV-2. De asemenea, infecţia COVID-19 se înregistrează în toate ţările UE cu ritm sporit de creştere a cazurilor de boală. Aceste ţări sunt intens vizitate de către cetăţenii Republici Moldova, precum şi sunt frecvent ţări de reşedinţă temporară a acestora.

În urma analizei situaţiei epidemiologice din ţară la data de 13 martie 2020 Comisia Comisia Naţională Extraodinară de Sănătate Publică a instituit Cod roșu la nivel naţional în legătură cu situaţia epidemiologică prin infecţia cu COVID-19.