Notă informativă privind examinarea petițiilor și audienţa cetățenilor în anul 2017

25 ianuarie 2018

Pe parcursul anului 2017, lucrul cu petițiile și primirea în audiență a cetățenilor de către conducerea raionului Șoldănești a fost orzanizat în conformitate cu prevederile Legii cu privire la petiționare nr. 190-XIII din 19.07.1994 și cu Hotărârile Guvernului Republicii Moldova nr. 533 din 06.06.2005 ,,Cu privire la organizarea audienței” și nr. 208 din 31.03.1995 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind ținerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice și juridice, adresările organelor de stat, întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor din Republica Moldova.

Conform prevederilor actelor normative sus menționate, în aparatul președintelui sunt fixate zilele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea raionului. Graficul respectiv este afișat în incinta Consiliului raional la un loc vizibil.

În anul 2017, de către reşedintele raionului au fost primiţi în audiență 45 de cetățeni, iar de vicepreşedinte – 17. Drept rezultat al analizei problemelor cetățenilor primiți în audiență, s-a constatat că ei abordează în mare măsură următoarele problem: acordarea ajutorului material; reparația unor porțiuni de drum; solicitarea serviciului de asistență socială personală; asigurarea familiilor social-vulnerabile; sesizări asupra organizațiilor sau instituțiilor care nu au achitat salariu; delimitarea terenurilor de proprietate etc.

În adresa conducerii raionului au parvenit 216 petiții, inclusive: 3 au fost remise spre examinare de către Serviciul Petiții și Audiență al aparatului președintelui Republicii Moldova; 3 – De către Cancelaria de Stat; 6 – de către Ministerul  Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale; 3 – de către Parlamentul Republicii Moldova și 24 – de către Casa Națională de Asigurări Sociale.

Analiza adresării cetățenilor, conform localităților, denotă faptul că o mare parte sunt din oraşul Şoldăneşti – 21,75% (49), urmatE de primăriile Șestaci și Dobrușa – 6,01% (13), Vadul-Rașcov – 5,55% (12), CobÂlea, Cușmirca,  – 5,09% (11),  Cotiujenii Mari, Climăuții de Jos, Răspopeni – 4,62% (10), Pohoarna – 3,66% (8), Pohoarna – 3,24% (7)????, Salcia – 2,77 % (6), Poiana – 2,31% (5), Parcani – 1,85% (4), Găuzeni, Olișcani – 1,38 % (3), Chipeșca, Fuzăuca, Glinjeni, Mihuleni, Rogojeni, Sămășcani – 0,92 % (2), Alcedar – 0,46% (1), Șipca – 0.

Petiţiile au fost analizate din punct de vedere al domeniilor ce fac obiectivul  lor după criteriul teritorial, domiciliu şi stadiulde  soluţionare a lor. Tematica petiţiilor accentuează cele mai frecvente probleme expuse de cetăţeni:

61,30 % – acordarea ajutorului material pentru ameliorarea condiţiilor de trai şi achitarea serviciilor medicale;

18,40 % – probleme ce ţin de activitatea instituțiilor, organizațiilor, serviciilor publice;

4,50 % – probleme de gospodărie şi agricultură;

1,43 % – acordarea măsurilor de protecţie socială;

0,9% – domeniul ocrotirii sănătăţii;

0,02% – stabilirea stagiului de muncă.

În numele colectivelor au fost adresate 14 petiţii (6,48%), în majoritatea cazurilor se sesizează problema reparaţiei şi întreţinerii drumurilor; prestarea serviciului de transportare (transport public regulat), aprovizionarea cu apă potabilă, reparația acoperișului blocului locativ.

Examinarea tuturor petiţiilor s-a efectuat în conformitate cu art. 52 din Constituţia Republicii Moldova şi cu Legea nr. 190-XII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare şi cu alte acte normative ce ţin de petiţionare. Abordarea  cu  responsabilitate maximă a acestui proces asigură un nivel înalt de credibilitate a  publicului larg faţă de instituţiile autorităţilor publice, precum şi o imagine pozitivă  şi solidă a acestora în  scopul respectării legislaţiei în domeniul vizat.

Diana UNGUR