NOTĂ INFORMATIVĂ despre consultarea publică cu privire la proiectul bugetului raional Şoldăneşti pentru anul 2020

10 decembrie 2019

Recent a fost  organizată consultarea publică  pentru proiectul bugetului raional pentru anul 2020. Acest proiect de decizie, care va fi examinat la următoarea ședință a Consiliului raional, constituie principalul document financiar al anului.

Cu privire la proiectul bugetului raional pentru anul 2020 a prezentat o informație amplă şi detaliată domnul Iurie Prisăcari, șef Direcție Finanțe. Dumnealui a formulat propunerea de a fi înaintat spre  aprobare de către consiliul raional, bugetul raional pentru anul 2020, în care se stabileşte suma de  125 mln 290,3  mii lei la venituri. De asemenea s-a referit la faptul că la cheltuieli s-a stabilit aceeași sumă de 125 mln 290,3 mii lei.  La elaborarea bugetului  raional la partea de venituri pentru anul 2020 s-a ţinut cont de particularităţile privind elaborarea bugetelor locale. A vorbit despre resursele generale și cele  colectate .

Despre cheltuielile proiectate în bugetul raional  a informat că acestea sunt formate în dependenţă directă de suma veniturilor  obţinute şi nu de valoarea estimată la nivel central sau de autorităţile publice locale de nivelul al doilea.

În continuare a fost expusă politica bugetară a raionului cu referire la fiecare domeniu și instituție, abordându-se de asemenea posibilele probleme care pot apărea pe parcursul anului 2020.

În procesul consultărilor au fost formulate următoarele propuneri:

Şefa Secţiei Economie, doamna Galina Nani , a propus de a aloca pentru întreţinerea de rutină a drumurilor la nivelul  anului trecut(1 mln lei),iar restul 5mln.360 mii lei de direcţionate la întreţinerea periodiă a drumurilor (asfalt) şi renovarea trotuarelor.

Dnul Grădinaru Alexandru apropus de a fi mărită îndemnizaţia unică acordată  tinerilor specialişti ( la venire).

Secţia Administraţie Publică