Modernizarea pieței agricole din orașul Șoldănești – proiect finanțat de Uniunea Europeană

25 martie 2022

În ziua de miercuri, 23 martie 2022 în Sala de protocol a Consiliului raional Șoldănești a avut loc ședința de inițiere a proiectului  ”ȘARM- Piața Agricolă Regională Șoldănești” susținut financiar de Uniunea Europeană.     

La eveniment, pe lîngă reprezentanți ai primăriei orașului Șoldănești (beneficiar al proiectului) , SA ”Salubritate” Șoldănești,  au participat și angajați ai Consiliului raional Șoldănești, precum șeful Direcției Agricultură și Alimentație –Andrei Muțuțchi, șefa Secției economie – Galina Nani,  specialistul din cadrul Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri – Valeriu Bunăcalea.  În calitate de coaplicanți și parteneri de proiect, au participat  reprezentanții „Sinergetika SRL” – Nicolae Zaharia, Diana Nastas și    Iuliana  Volociuc. La eveniment a fost prezentă și conducerea raionului.

Reprezentanții ”Sinergetika” SRL au comunicat participanților la eveniment că bugetul total al proiectului de modernizare a pieței agricole din orașul Șoldănești  constituite suma de 746 750 euro, finanțarea din partea Uniunii Europene fiind de 83 %, iar a autorității publice locale de 17 % din suma totală. Proiectul urmează a fi implementat în perioada martie 2022 –februarie 2024.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității vieții prin crearea premiselor pentru dezvoltarea antreprenoriatului și comercializarea produselor agricole în raionul Șoldănești, precum și creșterea atractivității orașului pentru locuitori și investitori. Aceasta presupune realizarea unui set de activități  legate de managementul proiectului, promovare, comunicare și vizibiliate, implementarea nemijlocită a proiectului prin construcția unei noi piețe pe o suprafață de 500 m2, construcția și instalarea elementelor adiționale de infrastructură: bloc sanitar, rastel, panel informativ, coșuri pentru produse, etc. conectarea pieței la utilitățile publice necesare (AAC). La fel, una dintre acțiuni presupune și susținerea businessului local prin crearea unui centru de consultanță în afaceri, promovarea producătorilor locali, alte activități de cooperare și relaționare.

         Președintele raionului Șoldănești, Nicolae Mîndru a menționat că inițiativa de implementare a proiectului este una benefică și este lăudabil faptul că se văd pași reali în direcția aceasta. Totodată, a mulțumit tuturor pentru implicare  și le-a urat  într-un ceas bun. Au urmat discuții pe marginea aspectelor de ordin tehnic, financiar dar și operațional la care participanții au venit cu propuneri și soluții comune .