Mitingul de comemorare a 27 de ani de la declanşarea războiului de pe Nistru

4 martie 2019

„Pune-mi tată  steag la poartă

Iartămă…, iartămă că am murit

Știu că mama mai așteaptă

Și mai știu,  că-ntrun ceas  a albit.

O scîntee de lumină du-o Doamne

Pîn la îngeri, pînă sus

Ca-ntr-o noapte ea s-aprindă

Candela  acelor ce s-au dus..”

 (O readaptare ale versurilor lui Tudor Gheorghe)

 

În scopul comemorării ostaşilor căzuţi în războiul pentru integritatea şi independenţa Republicii Moldova, în incinta casei de cultură „George Coşbuc” din oraşul Şoldăneşti s-a desfăşurat  un miting la care au fost prezenţi reprezentanţi ai organelor de apărare a ordinii de drept, funcţionari publici, demnitari, veterani ai războiului de pe Nistru şi simpli cetăţeni care au venit să cinstească memoria celor plecaţi spre cele înalte.Anul acesta s-au împlinit 27 de ani de la declanşarea oficială a  conflictului.

Spectatorii care au inundat sala casei de cultură au avut ocazia de se pătrunde de mila şi onoarea faţă de ostaşii căzuţi prin vizionarea unui montaj literar-muzical prezentat de ansamblul Folcloric „Lozioara”, acestea ţineau cu măndrie pozele eroilor care au căzut la datorie  ( 8 la număr), totodată, ele au declamat pe rînd versuri şi strofe ce evocau durerea şi tristeţea  prin care au trecut mamele care şi-au pierdut fii şi  toate părerile de rău ce au căzut pe inimile lor trudite de atîta suferinţă. După aceasta  a urmat un ciclu de cîntece cu sens profund – patriotic corespunzător atmosferei solemne a  acestui eveniment.

Primul discurs, aşa cum se cuvine a fost rostit de către doamna preşedinte al Raionului Şoldăneşti,  Svetlana Rotundu,  dumneaei exprimîndu-se în felul următor:

„ Acest conflict, care a apărut în zorii formării noului stat, ne rămâne întipărit în memorie drept unul  dramatic pentru populaţia ambelor maluri ale bătrânului Nistru, care a fost leagănul acestui neam de la începuturile istoriei. Proclamarea în anul 1990 a aşa-zisei „Republici Moldoveneşti Transnistrene” a fost un atac direct şi subversiv  la adresa statalităţii, iar agresiunea armată din partea separatiştilor la data de 2 martie 1992  care generat un sângeros conflict armat  între forţele separatiste de la Tiraspol şi organele constituţionale de la Chişinău a  coincis cu data primirii Moldovei  în ONU, ca expresie a recunoaşterii  legitime a independenţei şi statalităţii Republicii Moldova în graniţele ei istorice.

Cei care au răspuns  atacurilor separatiştilor au manifestat curaj deosebit, purtînd cu demnitate armele în mîini pentru apărarea statalităţii şi independenţei Republicii Moldova. Acele acţiuni separatiste care au venit să submineze suveranitatea statului nou-format, au ignorant atît prescripţiile morale cît şi legale, precum şi  au fost un atac vehement  la adresa valorilor noastre seculare. Toate acestea s-au datorat unui joc geopolitic crunt şi ostil, şi a fost o ofensivă care a pus în primejdie integritatea Republicii Moldova.  Avem însă datoria să mergem înainte, să ducem la împlinire năzuinţele şi idealul celor care s-au jertfit pentru viitorul nostru.

De aceea ne luăm angajamentul de a cinsti memoria celor căzuţi, care au fost  marcați de   vocaţia înaltă de protecție a  neamului, identității naționale  şi a limbii materne, valori  pe care le-au   protejat cu   sacralitate pînă la ultima suflare.  Cu acelaşi crez au pornit spre câmpul de luptă  şi acei 358 de tineri din raionul Şoldăneşti care fiind  înzestraţi cu o  imensă forţă morală, curaj şi devotament cauzei, au răspuns cu inimă deschisă  chemării de fi apărători fideli ai patriei.

Cu  profund respect şi în semn de  adâncă reverenţă ne plecăm capurile pentru acei eroi ai naţiunii care cu propriul sînge au  scris  primele pagini ale istoriei acestui stat. Fie veșnică amintirea lor!

  „Dumnezeu să-i ierte şi să-i odihnească în pace în împărăția milei sale eterne”

Stimaţi combatanţi! Fie ca jertfa adusă de D-voastră, adevăraţii martiri ai  acestui neam, să rămînă   în memoria acestui popor  ca testament al dreptăţii şi  demnităţii  care  merită  a fi transmis  generaţiilor viitoare. Avem drept datorie sacră ca faptele din 1992   să nu fie date   uitării şi să fie înţelese şi apreciate la justa valoare de către copiii şi nepoţii D-voastră. Pentru aceasta vă asigur de toată cinstea şi onoarea întregului neam, precum şi a posteriorităţii, iar actele voastre de vitejie vor rămâne mereu înscrise  cu litere de aur pe  paginile timpului şi a istoriei naţiunii noastre.”

Cuvinte de regret e şi de cinste atît la adresa celor căzuţi cît şi a veteranilor au venit din partea viceprimarului Şoldăneşti, doamna Zaiţev Svetlana cît şi al şefului-adjunct al Inspectoratului de Poliţie Şoldăneşti, Vadim Pârâu.

Un mesaj pătrunzător şi plin de binecuvîntare  în adresa combatanţilor de pe Nistru a rostit protoiereul Igor Ceban, preot militar şi   paroh  al bisericii ”Minunea Sfântului Arhanghel Mihail” din satul Cobîlea.

Nu a lipsit şi nici mesajul pătrunzător al şefei Secţiei administrativ–militare Şoldăneşti, Maria Timofti care a răsunat în felul ce urmează „Memoria celor căzuţi rămîne întipărită nu doar în paginile istoriei ci şi în casa multor familii, în sclipirile focului veşnic, dar şi în sufletele celora care înţeleg tragedia acelor vremuri. În acest context permiteţi-mi să felicit toţi participanţii la acţiunea dată, să vă urez ani mulţi, sănătate, bunăstare şi  împreună unindu-ne puterile să  transmitem la tînăra generaţie sentimentul de dragoste  de patrie şi neam.”

Pe scena căminului cultural s-a ridicat şi  fostul comandant al brigăzii de infanteriei Nr.3  a municipiului Bălţi Caraseov Leonid, cavaler al ordinului „Ştefan cel Mare”, dumnealui fiind însoţit de Cebotari Vasile, fostul căpitan de rezervă al aceleaşi subdiviziuni militare, originar din satul Cobâlea. Domnul Caraseov, în discursul său, a depănat amintiri dureroase care l-au frămîntat un şir de ani şi care a considerat de cuviinţă să le  împărtăşească spectatorilor , spre fine el a enunţat următoarele „Vreau să aduc mulţumiri profunde conducerii raionului Şoldăneşti de atunci, deoarece ei în termene scurte au  format al 3-lea batalion,   acei bravi soldaţi care mi-au venit în ajutor în cele mai grele momente ale confruntării. Pentru mine conflictul armat nu s-a început la data de 2 martie.. dar cu mult mai înainte… Vreau să spun mulţumesc acelor tineri care împreună cu mine au apărat patria, mulţumiri părinţilor care i-au educat, să fie puternici, căci mulţi puteau să plece, mulţi puteau să fugă de acest război, dar totuşi ei au dat dovadă de eroism şi bărbăţie. Vreau să aduc mulţumire aparte tovarăşului meu de luptă, Vasile  Cebotari din Cobîlea, care.. atunci în Bender.., cînd mi s-au terminat rezervele de muniţii şi din cauza rănii am pierdut mult sînge, el a fost acela  s-a strecurat printre ziduri, rănit la mînă cum era… şi  contuzionat, văzînd că sunt rănit şi pierdeam mult sînge, m-a bandajat şi m-a ajutat să mă deplasez  în maşina care  m-a  îndepărtat de pe cîmpul de luptă.”

Preşedintele organizaţiei raionale a veteranilor dar şi participantul conflictului nistrean, domnul Andrei Bulat a fost următorul şi ultimul care a rostit cuvinte de apreciere  veteranilor: „ Îmi amintesc şi eu acele momente tragice, eu  recent mă întorsesem din Afganistan. În acea perioadă cînd s-a format batalionul nr.3,  eram student la Universitatea de Stat înainte de examenul de absolvire, plus la aceasta aveam   experienţă de luptă în Afganistan. Cînd a venit chemarea de a fi încorporat,nu am dat înapoi, mi-am îndeplinit datoria şi nu am dat refuz chemării de a-mi apăra patria, atunci cînd această s-a cerut, precum nu au făcut-o şi alţi tineri.  Sunt deja 27 de ani de cînd nu s-au întors acei băieţi. Slavă acestor eroi.

Stimaţi veterani, primiţi din partea mea tot respectul şi onoarea pentru curajul şi demnitatea de care aţi dat dovadă . Iar cu ocazia sosirii primăverii  doresc tuturor un cer senin, pace şi sănătate şi să nu mai avem parte de războaie.”

Pe aceste note încărcate de emoţii  triste şi reculegeri profunde , mitingul s-a apropiat de sfîrşit, iar  toţi cei prezenţi în coloană organizată, cu flori în mînă, în adierea vîntului de primăvară  şi-au îndreptat paşii înspre placa comemorativă pentru a depune flori în memoria celor  căzuţi .  Pentru  cei răposaţi   a fost organizată o masă de pomenire la care au fost invitaţi veteranii  prezenţi. De organizarea acesteia s-a ocupat Consiliul raional Şoldăneşti,care  totodată, prin Dispoziţia  preşedintelui raionului Nr.10 din 26.02.2019  din fondul  de rezervă a alocat 10,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic veteranilor  participanţi la activităţile de comemorare.

   În anul 2010 Parlamentului Republicii Moldova prin Hotărârea sa a consfinţit data de 2 martie drept  Zi oficială a  comemorării victimelor conflictului de pe Nistru.  Existenţa și în ziua de astăzi a  autoproclamatei ”Republici Transnistrene Moldoveneşti” este o dovadă a continuităţii latente a acestui conflict pînă în prezent.     

Anul acesta s-au împlinit 27 de ani de la declanşarea oficială a  conflictului , iar acţiunile de comemorare se desfăşoară în mod oficial deja al 9-lea an consecutiv, acţiuni similare desfăşurându-se şi în alte localităţi ale raionului Şoldăneşti dar şi ale ţării.

Secţia administraţie publică locală