Mitingul consacrat “Zilei Memoriei”: 28 de ani de la declanşarea războiului pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei RM

3 martie 2020

Luni, 2 martie curent în fața răstignirii înălţate în cinstea eroilor căzuți în conflictul armat de la Nistru s-a adunat multă lume pentru a participa la mitingul consacrat Zilei Memoriei, în amintirea evenimentelor luptei pentru independența și integritatea Republicii Moldova. Oaspeții de onoare ai evenimentului au fost Svetlana Rotundu- deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Nicolae Mîndru –președintele raionului Șoldănești, protopopul mitrofor de Șoldănești – Vasile Rotari, șeful interimar al Inspectoratului de Poliție Șoldănești – Veaceslav Dascăl, Șefa Secției Administrativ-militare –Mariana Timofti, Veteranul de război la conflictul armat de pe Nistru- Andrei Bulat.

Mitingul a debutat cu onorarea drapelului de Stat și a Imnului Republicii Moldova.


Ansamblul Folcloric „Lozioara” a intonat nişte compoziţii muzicale tematice.

Apoi, cu un discurs de omagiu adus veteranilor, a venit președintele raionului Șoldănești, Nicolae Mîndru. El a rostit următoarele:

” Acum 28 de ani, Republica Moldova, a trecut printr-un botez de foc și sânge. Forțe ostile tânărului nostru stat au atentat la suveranitatea și integritatea țării, la dreptul suveran al poporului de a-și decide propriul destin. Cu  profund respect şi în semn de  adâncă recunoștință ne plecăm capurile pentru acei eroi ai naţiunii care cu propriul sînge au  scris  primele pagini ale istoriei acestui stat.

”Dumnezeu să-i ierte şi să-i odihnească în pace” – pe Ursu Victor, Ioncu Vasile, Stavilă Ion, Rogozinschi Alexandru, Ştefîrţa Valentin, Bunescu Petru, Rusu Serghei şi Namolovan Victor.

Să ținem aprinsă lumina recunoștinței pentru polițiștii, militarii și voluntarii care și-au făcut datoria față de țară în acea vreme de cumpănă.Toți cei prezenți aici poartă o adâncă durere pentru viețile cetățenilor care s-au sacrificat în numele poporului nostru. ”

Doamna deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Svetlana Rotundu a depănat o seamă de amintiri legate de acea vreme de cumpănă, ea a comunicat următoarele gînduri:

”Multstimați participanți la conflictul din Transnistria! Cu lux de amănunte îmi amintesc acele zile cînd țara noastră tînără a parcurs acele zile pline de tragism. Activînd în atunci în calitate de primar a comunei Climăuții de Jos situată nemijlocit pe malul Nistrului, îmi amintesc de acel post de polițiști care a fost instalat în grădinița de copii, dar și pentru a supraveghea ce se petrece pe malul Nistrului… cum au plecat camarazii din satul meu natal dar și din satele vecine din întreg raionul Șoldănești pe cîmpul de luptă.Au fost zile grele pentru republica noastră… Voi cei care ați fost pe cîmpul de luptă, ați rămas și veți rămîne pentru noi adevărați eroi. Ați parcurs zile, luni  și ore tragice. A fost un război nedrept, a fost un război nedeclarat… Rămîn încă multe enigme de dezvăluit pentru a descrie cu exactitate ce a fost în anul 1992. Îmi plec și astăzi capul în fața Dumneavoastră pentru ceea ce ați făcut ca astăzi să fim un stat independent și suveran, pentru faptele voastre de vitejie.  Onorată asistență! Permiteți-mi să aduc astăzi un omagiu pentru toate victimele războiului din Transnistria. Veșnică să le fie amintirea.„

Andrei Bulat, participant și veteran  al conflictului de pe Nistru a rostit următoarea elocuțiune:

 „ Onorată asistență ! Stimați veterani ! Datorită curajului și patriotismului de care ați dat dovadă acum 28 de ani în urmă astăzi trăim în pace. Ziua de 2 martie este Ziua Memoriei pentru eroii noștri care au luptat cu curaj și dăruire de sine în conflictul armat din primăvara-vara anului 1992, dezlănțuindu-se în acea perioadă de  tranziție  a țării noastre la democrație și independență.Eroii nu mor niciodată… și este de datoria noastră să păstrăm veșnic viu în memorie eroismul celor 8 camarazi din raionul nostru. În acest anotimp al renașterii vă doresc soare în suflet și în case cu multă multă sănătate, succese, bucurii și un cer senin tuturor.”

Cu mesaje de respect exprimat combatanților s-au alăturat și ceilalți oaspeți de onoare .Şeful interimar al IP Şoldăneşti, Veaceslav Dascăl după discursul său de omagiu, a dat citire Ordinului Nr.106 din 27 februarie 2020 a MAI. Astfel, în semn de recunoştinţă pentru bărbăţie şi spiritul de sacrificiu manifestat la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, pentru aportul la educarea patriotică a tinerei generaţii, precum şi pentru contribuţia la realizarea obiectivelor prioritare ale MAI au fost decoraţi cu „Crucea pentru merit” de clasa II: Rusu Vladimir şi Sofroni Ştefan, decoraţiile le-a înmînat în mod solemn veteranilor.

A urmat prezentarea cu multă măiestrie a unei compoziții literar-muzicale din partea elevilor Liceului Teoretic ”Ștefan cel Mare” din or. Șoldănești.

Pe aceleași note încărcate de tragism și solemnitate, mitingul de comemorare a luat sfîrșit. Iar cei prezenți și-au adus omagiul așternînd cu pietat flori deasupra soclului răstignirii eroilor căzuți pentru apărarea integrității și independenței țării.

Conflictul armat de la Nistru a început la 2 martie 1992. Data de 2 martie este considerată, oficial, data la care a început conflictul militar, deși primele ciocniri au avut loc încă la sfârșitul anului 1991. Acordul de încetare a focului a fost semnat la 21 iulie 1992 de către Republica Moldova și Federația Rusă.  Potrivit datelor oficiale, la conflictul armat au participat peste 29 de mii de persoane, dintre care 287 au decedat. Din raionul Șoldănești, la conflict au participat 358 de tineri. În conformitate cu Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova din 26 februarie 2010, ziua de 2 martie este numită Ziua Memoriei.

Secţia Administraţie Publică