Mesajul preşedintelui raionului Şoldăneşti, cu ocazia marcării a 25 de ani de la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova

29 iulie 2019

În fiecare an, pe 29 iulie, marcăm Ziua Consituției Republicii Moldova,  lege supremă și fundamentală, fondată pe voința poporului suveran și independent al țării noastre. Constituţia este baza juridică a întregii legislaţii, pe ea se întemeiază tot ansamblul instituţional şi normativ

Legea fundamentală este rodul aspiraţiei de libertate a poporului nostru. În ea sînt înscrise cele mai importante principii ale vieţii economice, politice, sociale şi juridice, precum şi valorile pe care se sprijină statul nostru: separaţia puterilor în stat, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, independenţa justiţiei, pluralismul politic, şi altele.  

În preambulul Constituţiei se menţionează aspiraţia spre constituirea statului de drept, considerând pacea civică, democraţia, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic ca fiind valori supreme.   

Ziua Constituției este o ocazie de a sărbători democrația noastră nu numai ca sistem politic, ci și ca mod de viață. Valorile fundamentale, înscrise în  Legea fundamentală ne obligă să lucrăm în mod constant pentru consolidarea și dezvoltarea acestora, avînd misiunea de a asigura armonia socială, ceea ce este imposibil de atins fără asigurarea statului de drept și respectarea necondiționată a drepturilor constituționale.

Adresez cele mai sincere felicitări tuturor cetăţenilor Republicii Moldova cu prilejul Zilei Constituţiei, îndemnîndu-i ca, prin eforturi conjugate, să contribuim la edificarea unei societăţi guvernate de dreptate şi adevăr şi să cinstim Constituţia Republicii Moldova!

Cu respect, președintele raionului Șoldănești, Nicolae DOROGAN