Mesajul de felicitare al Președintelui raionului Şoldăneşti cu prilejul Zilei Victoriei

9 mai 2019

Dragi  cetăţeni! Multstimaţi

Veterani ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei!

        Astăzi marcăm cea de-a 74-a aniversare de la Sfîrşitul celui de-al 2-lea Război Mondial, zi în care comemorăm eroii căzuţi pentru Independenţa Patriei.

           Ziua de 9 mai, este cunoscută drept Ziua Victoriei, a Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial, reprezentând semnarea actului de capitulare necondiţionată a Germaniei naziste şi instituirea Păcii pe pămînt. Ziua de 9 mai poartă o semnificație dublă, fiind marcat Sfîrșitul celui de-al Doilea Război Mondial și Ziua Europei.

Faptele de eroism, sacrificiile şi curajul participanţilor la război au fost decisive pentru obţinerea Victoriei, iar numeroasele pierderi umane nu ne pot lăsa indiferenţi nici astăzi, cînd îi comemorăm pe cei căzuţi la datorie, făcîndu-ne  să conştientizăm atît consecinţele devastatoare ale conflagraţiei mondiale, cît şi necesitatea conjugării eforturilor pentru evitarea unor asemenea conflicte pe viitor.

 Odată cu această Victorie marcăm şi Ziua Europei, o Europă nouă,  unită în jurul unor  valori seculare, întemeiată pe solidaritate şi suport reciproc pentru o societate prosperă şi cu o viziune deschisă spre viitor. Îmi exprim convingerea că aceste valori şi principii vor contiunua să constituie baza unor relaţii de cooperare dintre statele  contemporane iar  greşelile trecutului să   fie o lecţie de viaţă pentru noi toţi, dar mai ales pentru posteritate, pentru a cunoaşte adevăratul preţ al Păcii. Fie ca această zi să rămână în istoria continentului, o zi în care europenii vor trăi, generaţii după generaţii, sentimentul deplin al vieţii în libertate, înţelegere între naţiuni şi respect reciproc.

Glorie veşnică eroilor căzuţi pe cîmpul de luptă ! Pace, fericire şi prosperitate tuturor!

Cu profund respect,

preşedintele raionului Şoldăneşti,

Nicolae Dorogan