Mesajul de felicitare al vicepreşedintelui raionului Şoldăneşti, Nina Florea, cu ocazia Zilei lucrătorului procuraturii

29 ianuarie 2019

 

Stimați colaboratori ai Procuraturii!

Tradițional la 29 ianuarie sărbătorim – Ziua lucrătorului procuraturii.

Cu această ocazie adresez tuturor angajaţilor Procuraturii raionului Șoldănești sincere felicitări, însoţite de urări de sănătate, bucurii şi succese mari în activitate. Imi exprim respectul şi gratitudinea pentru munca Dumneavoastră nobilă consacrată protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, precum şi pentru contribuţia adusă la înfăptuirea actului de justiţie. Noi ne punem speranţa în Dvs., pentru că felul în care vă faceţi datoria echivalează cu garanţia unei vieţi mai liniștite și mai sigure. Vă mulţumim pentru devotamentul de care daţi dovadă și pentru responsabilitatea cu care trataţi rigorile meseriei Dvs.!

Vă doresc ca activitatea pe care o exercitaţi să fie susţinută necontenit şi apreciată după merit de societate, să aveţi parte de noi realizări în activitate, sănătate trainică şi bunăstare!

Cu alese considerațiuni, Nina FLOREA, vicepreședintele raionului Șoldănești