Mesajul de felicitare al preşedintelui raionului Şoldăneşti, Nicolae MÎNDRU cu prilejul aniversării a 41-a de la fondarea raionului Şoldăneşti

10 noiembrie 2021

Dragi locuitori ai raionului Şoldăneşti!

În această zi, se împlinesc 41 de ani de la fondarea raionului Şoldăneşti, eveniment de o importanţă deosebită pentru noi toţi, deoarece prin constituirea sa s-au pus bazele unei comunităţi de localităţi unice prin potenţialul socio-economic dar şi cultural.

Pe parcursul a peste 4 decenii, am întîlnit în cale succese şi eşecuri, însă datorită curajului, gradului mare de responsabilitate  şi curajului celor care au contribuit la consolidarea şi modernizarea lui, raionul nostru se află la moment la o altă treaptă de dezvoltare, ceea ce este rezultatul unor eforturi şi investiţii substanţiale. La originea succeselor totdeauna s-a aflat și administrația publică locală care prin reprezentanții săi aleși de populație, continuă să facă tot posibilul ca raionul Șoldănești să devină tot mai atractiv sub aspect investițional, cultural, economic și social. Dezvoltarea raionului nostru continuă să fie un deziderat comun pentru care trebuie să continuăm  să muncim cu mult efort  şi  sacrificiu .

Îmi exprim aleasa recunoştinţă pentru   primarii satelor şi comunelor acestui plai pitoresc care prin colaborare şi eforturi conjugate tind spre îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă cetăţenilor raionului nostru. În acest context le mulţumesc pentru profesionalismul şi devotamentul pe care-l manifestă  pentru bunăstarea tuturor, care zilnic dau dovadă de dăruire și efort deosebit, competență și curaj, atitudine conștiincioasă.

Urez tuturor cetăţenilor acestui raion, sănătate, fericire, împliniri personale și profesionale.  Cu această aniversare doresc tuturor un viitor   prosper şi luminos, iar în case să domnească mereu bunăstarea, pacea şi voia bună şi speranţa în ziua de mîine.

La mulți ani raionului Șoldănești !!!

Cu aleasă consideraţie şi respect, preşedintele raionului Şoldăneşti,

Nicolae MÎNDRU