Mesaj de felicitare din partea preşedintelui raionului Şoldăneşti, Nicolae MÎNDRU cu prilejul “Zilei funcţionarului public”

23 iunie 2021

Stimaţi funcţionari publici !

Ziua funcționarului public consemnată anual la 23 iunie îmi oferă deosebitul prilej de a transmite cele mai cordiale  felicitări tuturor angajaților care activează în serviciul public din raionul Şoldăneşti. Instituirea acestei zile de sărbătoare  a fost decisă prin Hotărârea Guvernului RM Nr. 200 din 06.04.2012 fiind  o ocazie în plus de a recunoaște valoarea și rolul serviciului public în modernizarea și dezvoltarea durabilă a țării. Rolul funcționarului public este unul semnificativ în fortificarea statului, căci puterea unui stat este în funcționarii săi, a cărui dezvoltare depinde de profesionalismul, corectitudinea și efortul manifestat în întreaga sa muncă nobilă.  


Activitatea funcționarului public nu este una ușoară, însă este importantă pentru funcționarea eficientă a instituțiilor statului. Lucrul pe care îl faceţi cu toții cere multă responsabilitate și dedicație. Fiecare funcționar este totalmente devotat funcției sale și interesului social. Sunteți cei care prin profesionalism, competență și eforturi contribuiți la asigurarea unor servicii publice de calitate în interesul cetățenilor. Fiind mereu în interesul cetăţeanului, daţi dovadă de un înalt grad de moralitate şi abnegaţie.

Serviciul public are o semnificație deosebită, constituind elementul democrației, prin intermediul căruia se realizează suveranitatea națională, fiind o verigă a sistemului administrației publice, fiind și elementul cel mai aproape situat de colectivitatea locală, care reacționează cel mai repede la impulsurile și schimbările sociale.

Cu ocazia ”Zilei funcționarului public” Vă aduc sincere felicitări și urări de bine.   În acest context, aduc mulțumiri colegilor din cadrul Consiliului raional Șoldănești, precum și tuturor angajaților serviciului public, pentru efortul depus și activitatea desfășurată pentru binele raionului dar şi al statului nostru. Vă doresc să păstrați perseverență, integritatea și să vă bucurați de succese  şi  împliniri  personale. Să aveţi parte de multă sănătate, prosperitate, bunăstare şi noi priorităţi în realizarea aspiraţiilor profesionale. 

Cu profund respect, președintele raionului Șoldănești,