Mesaj de felicitare din partea președintelui raionului Șoldănești, Nicolae Mîndru, cu prilejul sărbătorii profesionale”Ziua salvatorului”

5 aprilie 2022

Stimați colaboratori ai Serviciului Protecției Civile și Situațiilor
 Excepționale!

A devenit deja o frumoasă tradiție, ca la data de 5 aprilie an de an să sărbătorim ”Ziua salvatorului”. Este o dată deosebită pentru toţi cei care stau la straja vieţii noastre, intervenind acolo unde este mai greu, pentru a ne veni in ajutor. Această sărbătoare profesională este un bun  prilej de a reaminti tuturor de aprecierea și recunoștința pe care  o datorăm față de salvatori pentru profesionalismul și devotamentul de care  dau dovadă   în fiecare clipă.  

În momentele dificile, salvatorii au fost în prima linie implicați pentru a lichida consecințele situațiilor excepționale. Tot ei s-au remarcat în permanență atât ca apărători ai vieților omenești și bunurilor acestora în lupta contra incendiilor, cât și împotriva efectelor distrugătoare ale calamităților naturale și a altor situații de risc.

Stimaţi salvatori ! Sunteţi cei care le dăruiţi speranţă oamenilor aflaţi la grea încercare. Meseria Dumneavoastră nu este una obișnuită, iar riscul și pericolul sunt termenii care vă definesc existența. Aveți un rol esenţial în menţinerea siguranţei publice, în buna gestionare a situaţiilor de urgenţă, dar şi în protejarea mediului înconjurător, în unele cazuri chiar cu prețul  propriei vieți. Din numele Consiliului raional și al meu personal, Vă felicit cu sărbătoarea profesională și Vă mulțumesc pentru devotamentul și curajul de care dați dovadă în munca de zi cu zi. Vă  doresc  multă  sănătate, curaj şi fie ca îngerul păzitor să vă însoţească pretutindeni!  

Cu deosebit respect, președintele raionului Șoldănești, Nicolae MÎNDRU