Mesaj de felicitare din partea preşedintelui raionului Şoldăneşti cu prilejul “Zilei profesionale a lucrătorului din învăţământ”

5 octombrie 2020

În una din cele mai melancolice și pline de farmec zile ale toamnei sărbătorim  cu  toții  ”Ziua  Profesională a Lucrătorului din Învățământ”. Este ziua în care Vă adresez  cele  mai  sincere  urări  de bine,  sănătate și împlinire.  

 Pedagogii au constituit dintotdeauna temelia societăţii, dăruind şi cultivând valori veritabile, dragostea de frumos, de neam şi de ţară. Anume Dumneavoastră Vă revine vocația și responsabila misiune de a modela oameni, caractere și destine. Aţi fost şi rămâneţi promotorii bunătăţii, demnităţii umane şi cei mai buni prieteni ai elevilor şi părinţilor, răspândind  în jur doar calm, lumină și dragoste. Îmi exprim profunda recunoştinţă pentru talentul şi răbdarea nemărginită, devotamentul şi sacrificiul pe care le manifestaţi de zi cu zi, roadele cărora sunt generaţii de oameni instruiţi, integri, capabili să promoveze țara înainte. Vă doresc să aveți parte de cele mai frumoase împliniri, sănătate, bucurii și prosperare. Să Vă bucurați în continuare de toată recunoștința și recunoașterea discipolilor, iar emoțiile frumoase să fie o prezență constantă în viața Dumneavoastră.

La mulți ani, dragi colegi și distinși Dascăli!                                                

 Cu mult respect și admirație, președintele raionului Șoldănești, Nicolae Mîndru