Mesaj de felicitare din partea președintelui raionului Șoldănești cu prilejul ”Zilei internaționale a mediului”

5 iunie 2021

Stimați  locuitori ai raionului Șoldănești!

Anual, la data de 5 iunie sărbătorim Ziua Internațională  a Mediului, zi instituită la prima Conferință Mondială a Națiunilor Unite din anul 1972, consacrată problemelor protecției mediului . Totodată, prin Hotărârea de Guvern Nr. 452 din 2 iunie 2010, această zi a fost declarată sărbătoare  profesională  a lucrătorului din sfera protecției mediului.

Protecția mediului, are menirea să asigure ocrotirea naturii prin lupta continuă contra deteriorărilor aduse mediului, inclusiv împotriva poluărilor de orice fel, a aerului, a apei, a solului și a subsolului, precum și a distrugerii elementelor biosferei, elemente vitale pentru sănătatea fiecăruia dintre noi.

Stimați lucrători din domeniul protecției mediului! Cu prilejul sărbătorii profesionale pe care o marcați astăzi, Vă aduc sincere mulțumiri pentru efortul continuu și grija manifestată față de starea ecologică a localităților noastre, dar și protecția mediului înconjurător. Dumneavoastră sunteți cei care contribuiți semnificativ la ocrotirea florei, faunei, apelor, solului, aerului, ceea ce necesită nu numai efort fizic, dar și investiții sufletești. Cu această ocazie, Vă doresc multă sănătate, răbdare, perseverență, succese și noi realizări pe tărâmul profesional.

Cu respect și aleasă considerație,

președintele raionului Șoldănești,

Nicolae MÎNDRU