Mesaj de felicitare din partea președintelui raionului Șoldănești cu prilejul aniversării a 40-a de la constituirea raionului Șoldănești

10 noiembrie 2020

Stimați cetățeni ai raionului Șoldănești !

 La 10 noiembrie  se împlinesc 40 de ani de la fondarea raionului Şoldăneşti, eveniment de o importanţă deosebită pentru noi toţi, deoarece prin constituirea sa s-au pus bazele unei comunităţi de localităţi unice prin potenţialul lor socio-economic dar şi cultural. Este un moment în care ne aducem aminte de capitole importante din istoria acestui teritoriu. Tot în aceste zile se face o atât de necesară apropiere dintre generații și se discută despre trecut, prezent și viitor.Anul 1980 a fost acel început al realizărilor frumoase în scopul revendicării celor mai de preț valori ale unui neam, de continuare a faptelor bune ce au contribuit nemijlocit la dezvoltarea raionului.

Marcarea acestei date reprezintă un moment de o semnificație aparte, în care ne aducem aminte de episoadele cele mai importante din existența unității administrativ-teritoriale, ne insuflă sentimentul de mândrie și ne face să reflectăm asupra semnificației și finalității constituirii acestei comunități de sate învecinate, să înțelegem specificul spațiului în devenirea sa istorică, datinile, și valorile, care reprezintă principala bogăție și nu în ultimul rând, locurile frumoase și pitorești ale căror priveliști îți taie respirația.

În acest context, putem să ne mândrim că aparținem unui plai în care s-au născut o seamă de personalități ilustre, care prin viața și activitatea lor ne-au dus faima în lume. Aceste gânduri ne aduc aminte de aşa oameni valoroşi precum Mihai Volontir, Dumitru Matcovschi, Vasile Micu, Arhip Cibotaru, Gheorghe Urschi și  încă mulți alții care şi-au adus  aportul la  dezvoltarea  patrimoniului imaterial și științific, atît la nivel de țară cît și  în întreaga lume.  Este o dovadă în plus a  bogăției acestui ținut cu adevărate caractere, oameni cu o bogată cultură și atașament față de  valorile general-umane și naționale, adevăraţi făuritori ai viitorului. Din fiecare localitate  a raionului nostru, relativ tînăr au răsărit personalităţi care s-au manifestat cu zel şi dedicaţie în diferite sfere de activitate precum ştiinţă, teatru, politică, drept, economie,medicină,filosofie, sport, pictură, literatură, (lista continuă). Ei sunt o carte de vizită incontestabilă a Republicii Moldova, dar și nemijlocit ai raionului Șoldănești.

Pe parcursul a 4 decenii, am întâlnit în cale succese şi eşecuri, însă datorită gradului mare de responsabilitate  şi curajului celor care au pus umărul la consolidarea şi modernizarea lui, raionul nostru se află la moment, la o altă treaptă de dezvoltare, ceea ce este rezultatul unor eforturi şi investiţii substanţiale. Dezvoltarea raionului nostru continuă să fie un deziderat comun pentru care trebuie să continuăm  să muncim cu mult efort  şi  sacrificiu .

La originea succeselor totdeauna s-a aflat și administrația publică locală care prin reprezentanții săi aleși de populație, continuă să facă tot posibilul ca raionul Șoldănești să devină tot mai atractiv sub aspect investițional, cultural, economic și social.

Totodată, datorăm recunoştinţa faţă de conducătorii din perioada fondării raionului. Ei au dat dovadă de iniţiativă şi corectitudine în activitatea de bază, au păstrat şi promovat tradiţiile şi obiceiurile neamului prin responsabilitate, profesionalism şi devotament, au fost cei mai buni ambasadori ai schimbărilor întru dezvoltarea comunităţii, aplicând şi implementând proiecte locale şi regionale, cum ar fi asigurarea cu gaze naturale, cu apă şi canalizare a obiectivelor de menire socială, dezvoltarea infrastructurii, inclusiv a drumurilor, reparaţia capitală a instituţiilor de învăţământ, elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare a sectorului agrar prin aplicarea tehnologiilor performante de cultivare a culturilor agricole etc.

Toate eforturile enumerate şi neenumerate, trecute şi prezente, sunt încununate astăzi prin rolul major pe care raionul Şoldăneşti îl deţine în dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu raionale vecine, dar şi cu unităţile administrativ-teritoriale care fac parte din Euroregiunile „Siret-Prut-Nistru” şi „Nistru”, cu partenerii din România, Ucraina şi Polonia.

Îmi exprim aleasa recunoştinţă pentru   primarii satelor şi comunelor care prin colaborare şi eforturi conjugate tind spre îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a cetăţenilor raionului nostru. În acest context, le mulţumesc pentru profesionalismul şi devotamentul, multa dăruire, efortul deosebit, competență și curajul, atitudinea conștiincioasă pe care le  manifestă  pentru bunăstarea tuturor.

Este o mare onoare pentru noi toți și o deosebită bucurie să aducem sincere felicitări tuturor generațiilor de conducători, funcționari și cetățeni de rând pentru că au avut grijă ca tradițiile frumoase, valorile umane, dragostea  de patrie și baștină să dăinuiască și să fie  un moment de unitate pentru toți cei care trăiesc în acest raion, în această țară.  

          Cu prilejul acestei aniversare doresc tuturor cetăţenilor raionului un viitor   prosper şi luminos, iar în case să domnească mereu bunăstarea, pacea, voia bună și speranţa în ziua de mâine. Să-i dorim, deci raionului Șoldănești un cer albastru, fără nori, în calea sa de prosperitate, iar locuitorilor – un nou secol care să deschidă poarta unui nou viitor plin de succese.

La mulți ani raionului Șoldănești !!!

Cu aleasă considerație, președintele raionului Șoldănești,

Nicolae Mîndru