Mesaj de felicitare din partea președintelui raionului -Nicolae Mîndru cu prilejul Zilei bibliotecarului

22 aprilie 2022

Biblioteca este un Labirint, iar fiecare carte – o nouă fereastră spre cunoștințe. Bibliotecarul fiind mentorul care te îndrumă și îți dă sfaturi pentru a parcurge util prin galeriile acestuia.

A devenit deja o tradiție ca în cel mai frumos anotimp al anului, la 23 aprilie să sărbătorim Ziua Bibliotecarului, cu acest prilej, Vă dorim ca cele mai îndrăgite daruri ale vieţii petrecute printre şi pentru Cărţi să-şi dovedească valoarea pentru generațiile de azi și de mâine.Vă mulțumim pentru munca plină de abnegație, pentru devotament, pentru răbdare și omenie.

   Să aveți parte de realizări frumoase, împliniri în munca pe care o depuneți în serviciul cărții, motivații pentru performanță și perfecționare. Să fiți plini de energie, cutezanță, răbdare, echilibru și tenacitate. Pentru că ne aflăm într-o săptămână care are conotații profund religioase, Vă urez Sărbători fericite. Fie ca Lumina Învierii  să vă aducă pace în suflet și în casă. Să Vă zîmbească florile, să Vă cînte privighetorile și să Vă însoțească întotdeauna bucuria lucrului împlinit. La mulți ani, dragi ocrotitori ai cărții!

Cu mult respect, președintele raionului Șoldănești, Nicolae MÎNDRU