Mesaj de felicitare din partea preşedintelui raionului cu prilejul “Zilei Juristului”

19 octombrie 2021

Stimaţi jurişti!

            Prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova Nr.1962 din 11.10.2000 a fost instituită consemnarea anuală la 19 octombrie a „Zilei Juristului”,  prin care a fost recunosct aportul juriştilor la edificarea statului de drept prin promovarea valorilor sociale supreme, legalităţii şi echităţii sociale, prin exercitarea justiţiei şi apărarea demnităţii omului, a drepturilor şi libertăţilor lui.

            Folosesc această ocazie pentru a scoate în evidenţă importanţa tuturor celor care au ales această profesie, care acţionează competent, cu dăruire de sine şi responsabilitate, contribuind astfel, la formarea şi consolidarea statului de drept în Republica Moldova. A fi jurist este o mare onoare, dar şi o mare responsabilitate, deoarece reprezentanţii acestei profesii transpun în viaţă ideile de dreptate şi de supremaţie a Legii, contribuind astfel la consolidarea garanţiilor juridice de protecţie a diverselor pături sociale.

            Cu acest deosebit prilej, Vă exprim sincere şi cordiale felicitări cu ocazia sărbătorii profesionale. Vă doresc multă sănătate, forţe inepuizabile pe calea dreptăţii şi putere în promovarea valorilor juridice, prosperare profesională  şi împliniri personale.

Cu respect, preşedintele raionului Şoldăneşti, Nicolae MÎNDRU