Mesaj de felicitare din partea partea președintelui raionului Șoldănești cu ocazia sărbătorii profesionale ”Ziua funcționarului public”

23 iunie 2022

Onorați funcționari publici !

Cu prilejul sărbătorii Dumneavoastră profesionale, marcată anual la 23 iunie, vă transmit, în numele  Consiliului raional Șoldănești și al meu personal cele mai sincere felicitări și urări de bine.

Instituirea acestei sărbători este o confirmare a rolului funcționarului public în realizarea celui mai important obiectiv – asigurarea serviciilor publice de calitate în interesul cetățenilor.  În acest sens, îmi exprim gratitudinea și aprecierea pentru entuziasmul și perseverența manifestate de Dumneavoastră pentru a face față provocărilor de astăzi în vederea realizării proiectelor importante pentru dezvoltarea comunității și îmbunătățirea vieții cetățenilor raionului nostru.

         Vă exprim recunoștință pentru efortul pe care-l depuneți în fiecare zi spre prosperarea și buna funcționare a instituțiilor statului, pentru munca în serviciul public, deloc ușoară, cu multe responsabilități .  

  Cu ocazia Zilei profesionale a funcționarului public Vă doresc satisfacții profesionale, prosperitate, și realizări pe plan personal. Să acționați și mai departe cu aceeași dedicație, obiectivitate, fidelitate și profesionalism, întru îndeplinirea nobilei misiuni de a proteja interesele cetățenilor raionului Șoldănești dar și al țării.  

Cu înaltă considerație, președintele raionului Șoldănești, Nicolae MÎNDRU