Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Victoriei și a Europei din partea președintelui raionului Șoldănești, Nicolae Mîndru

8 mai 2020

Stimaţi veterani de război ! Dragi compatrioţi !

La data de 9 mai marcăm cea de-a 75-a aniversare de la sfîrşitul celui de-al 2-lea Război Mondial, zi în care comemorăm eroii căzuţi pentru Independenţa Patriei. Cu 75 de ani în urmă s-a încheiat cea mai neagră şi tragică pagină din istoria secolului XX. În pofida timpului ce s-a scurs, nu dispare şi nu se învecheşte memoria despre acest mare eveniment.

9 mai este ziua ce a dat o semnificaţie şi un conţinut special istoriei, culturii şi vieţii societăţii noastre. Cetăţeni ai diferitor popoare şi etnii au luptat umăr la umăr, în crîncene bătălii, au muncit şi au creat în spatele frontului în numele viitorului urmaşilor, pentru binele şi fericirea prezentului.

Bunicii, taţii, fraţii, mamele şi surorile noastre au plătit cu sîngele lor, cu vieţile lor pentru pace pe pamânt, pentru o viaţă liberă şi fericită a generaţiilor de după război.  Sacrificarea eroilor, care au trecut prin grele încercări militare şi care au învins fascismul în numele păcii şi libertăţii, va rămâne pentru totdeauna în memoria oamenilor.

Odată cu această Victorie marcăm şi Ziua Europei, o Europă nouă,  unită în jurul unor  valori seculare, întemeiată pe solidaritate şi suport reciproc pentru o societate prosperă şi cu o viziune deschisă spre viitor   Mesajul principal al acestei sărbători este la fel unul al păcii, al dorinței popoarelor din întreaga Europă de a face parte dintr-un spațiu comun, de a trăi împreună în armonie și bună înțelegere

Dragi veterani! Sunteţi cei care şi astăzi ne demonstraţi că valoarea supremă a unei naţiuni este patriotismul şi spiritul civic, care trebuie să persiste la fiecare, iar demnitatea naţională trebuie să ne consolideze în numele respectului, toleranţei şi atitudinii umane a unora față de alţii. Cu regret, mulți dintre voi au plecat în lumea celor drepți, iar an de an numărul vostru devine tot mai mic.

Permiteţi-mi să vă mulţumesc pentru curajul, vitejia şi rezistenţa Dumneavoastră. Să aveți parte de sănătate, energie inepuizabilă, putere de viață, înțelegere și grijă din partea celor dragi. Vă doresc un cer senin, pace şi prosperitate.

Cinste şi slavă tuturor celor care au adus şi păstrat libertatea !

Cu adîncă reverență și respect,

 președintele raionului Șoldănești,

Nicolae MÎNDRU