Mesaj de felicitare cu prilejul “Zilei profesionale a lucrătorului din construcţii “

8 august 2021

Stimați lucrători din domeniul construcțiilor!

Tradiţional, în a doua duminică a lunii august este marcată Ziua profesională a lucrătorului din construcţii.

            Sărbătoarea profesională a lucrătorilor din construcţii oferă posibilitatea de a reflecta asupra importanţei sectorului construcţiilor şi contribuţia acestuia la asigurarea bunăstării cetăţenilor. Totodată, această zi ne oferă plăcutul prilej de a ne exprima înalta apreciere a activităţii Dumneavoastră şi a contribuţiei valoroase în dezvoltarea economiei naţionale. Profesia de constructor este una din cele mai notorii şi mai nobile profesii, o artă ce impune talent şi sacrificiu, iar fiecare constructor s-a bucurat, din cele mai vechi timpuri de stimă şi apreciere.

            Sunteți tari și curajoși înfruntând cu dârzenie și demnitate munca pe ploaie și vânt, căldură și frig, rezistând  la toate provocările de ordin economic și social.  Datorită muncii ce o depuneți zi de zi, astăzi în localitățile raionului se construiesc, renovează tot mai multe clădiri moderne și originale, menite să servească necesităților locuitorilor. Vă suntem recunoscători pentru profesionalismul de care dați dovadă, creativitate, operativitate și dinamism în dezvoltarea infrastructurii raionului dar şi a ţării.

            Cu această ocazie, din numele Consiliului raional Şoldăneşti, dar şi al meu personal, transmit sincere urări de bine tuturor constructorilor, arhitecților, proiectanților, designerilor, lucrătorilor de pe șantier și tuturor celor care activează în domeniul construcțiilor, dorindu-vă multă sănătate, realizări frumoase, prosperitate, siguranţă la locul de muncă şi bunăstare familiilor Dumneavoastră. Să aveți inspirație și forță pentru proiecte interesante, valoroase și cât mai multe realizări profesionale pe viitor.

Cu deosebit respect, preşedintele raionului Şoldăneşti,

Nicolae MÎNDRU