Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Naţionale a Culturii din partea preşedintelui raionului Şoldăneşti, Nicolae MÎNDRU

15 ianuarie 2021

Stimaţi locuitori ai raionului Şoldăneşti!

Deja de 9 ani la 15 ianuarie este sărbătorită Ziua Națională a
Culturii, zi ce coincide cu nașterea marelui poet – Mihai Eminescu, „întruparea literară a conștiinței românești,
una și nedespărțită”, după cum scria Nicolae Iorga. Anume el a
ridicat cântecul, basmul și graiul popular la înălțimea scânteietoare a Luceafărului său. Talentul, sensibilitatea, dragostea și
patriotismul care se regăsesc în opera marelui poet revin și în actualitate, asemenea unor raze de lumină ce coboară din înălțimile
geniului său pentru a ne educa dragostea față de frumos și de
valorile autentice.
În această zi semnificativă, aducem omagiu tuturor oamenilor
de cultură ai țării. În special ne exprimăm toată prețuirea și atașamentul față de moștenirea culturală lăsată de creatorii de valori
originari din raionul Șoldănești, precum Dumitru Matcovschi,
Andrei Lupan, Ihil Șraibman, Mihail Volontir, Arhip Ciubotaru,
Gheorghe Urschi și încă multe personalități cu o vocație și grijă
deosebită față de destinul națiunii. Anume lor le-a revenit importanta misiune de a păstra și promova valorile etno-culturale și
umane ale neamului, îmbogățind astfel patrimoniul cultural național și universal prin creațiile lor nepieritoare.
Consemnarea Zilei Naționale a Culturii îmi oferă deosebitul
prilej de a felicita din numele Consiliului raional Șoldănești, dar
și al meu personal, toți lucrătorii din domeniul culturii, care și-au
legat destinele de această nobilă profesie. Vă adresez cele mai
sincere felicitări, expresii de profundă recunoștință și apreciere,
dorindu-vă tuturor multă sănătate, energie creatoare și să fiți mereu în lumina frumosului pentru a Vă realiza visele, năzuințele și
aspirațiile.

Cu aleasă preţuire, preşedintele raionului Şoldăneşti,

Nicolae MÎNDRU