Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei lucrătorului din sistemul gaze

5 septembrie 2020

Cu prilejul Zilei lucrătorului din sistemul de gaze, care se celebrează anual în prima duminică a lunii septembrie,   adresez sincere felicitări tuturor lucrătorilor din sistemul de gaze al  raionului Şoldăneşti, venind cu urări de sănătate, bunăstare, fericire și noi realizări în consolidarea și dezvoltarea sistemului autohton de gazificare.

Sistemul gazificării are o importanţă majoră pentru economia naţională, iar activitatea profesională a specialiştilor din acest domeniu contribuie la aprovizionarea continuă, completă şi în siguranţă cu gaze naturale a consumatorilor, la identificarea soluţiilor pentru rezolvarea rapidă şi eficientă a sarcinilor de furnizare continuă a gazelor naturale către cetăţeni. Datorită gradului înalt de calificare, responsabilitate și experiență unică a angajaților întreprinderilor de profil este posibilă identificarea soluţiilor pentru rezolvarea rapidă şi eficientă a sarcinilor de transportare, distribuție și furnizare a gazelor natural, dar şi odată cu extinderea reţelei de distribuţie a gazelor. Îmi exprim speranţa că într-un viitor apropiat, , toţi cetăţenii raionului Vor avea acces la  această sursă de căldură şi comfort, care reprezintă o necesitate vitală într-o societate dezvoltată. Vă mulţumesc pentru munca Dumneavoastră, exercitată cu multă sârguință și plină de abnegație.

Vă doresc multă sănătate, fericire şi bunăstare, succese şi noi realizări profesionale, împlinirea tuturor speranţelor!

Cu deosebit respect, preşedintele raionului Şoldăneşti,

Nicolae MÎNDRU