Mesaj de felicitare cu prilejul ”Zilei lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare”

21 noiembrie 2020

Multstimați agricultori și lucrători din industria alimentară!

Tradițional, în a patra duminică a lunii noiembrie, agricultorii consemnează sărbătoarea profesională – ”Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare”. Domeniul în cauză constituie unul dintre sectoarele cheie pentru raion și are o pondere considerabilă în creșterea economiei locale. În preajma zilei profesionale, plugarii din raion au încheiat anul agricol 2019-2020, care a fost unul dificil din cauza calamităților naturale, ce au creat condiții nefavorabile pentru culturile agricole. În pofida acestora, ați dat dovadă de un înalt grad de profesionalism, optimism și sârguință obținând rezultate satisfăcătoare, demne de aprecierea întregii societăți. Obținerea recoltelor bogate se datorează atât muncii sârguincioase a mecanizatorilor, specialiștilor din domeniu, cât și implementării tehnologiilor avansate, utilizării tehnicii și utilajului modern, folosirea materialului semincier autohton și extinderea terenurilor irigate.

Adresez din tot sufletul cele mai alese mulțumiri și  recunoștință, inginerilor și mecanizatorilor, conducătorilor unităților economice din agricultură care trudesc în cîmp din zori pînă seară, pentru a aduce pe masa cetățenilor raionului rodul muncii lor – pâinea cea de toate zilele. Îmi exprim convingerea, că prin munca, experiența și harul Dumneavoastră de buni gospodari, veți asigura și de acum înainte o creștere constantă a rodniciei hectarului la toate culturile agricole. Rămâneți a fi în continuare, mândria raionului nostru prin demnitate, vrednicia și marea dragoste față de glia străbună, care Vă caracterizează și Vă înnobilează din plin.

În numele Consiliului raional Șoldănești și al meu personal, Vă adresez sincere urări de sănătate, putere de muncă, energie și optimism, împliniri pe potriva aspirațiilor și așteptărilor, bunăstare și căldură în căminele familiale. Fie ca în anul următor să avem parte de ploi curate, soarele să încălzească pământul și să fim binecuvântați cu roade bogate.

Cu profund respect, președintele raionului Șoldănești,

Nicolae MÎNDRU