Mesaj de felicitare cu prilejul “Zilei autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală”

1 februarie 2021

Stimați colegi!

Anual, la data de 1 februarie marcăm  “Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administraţia publică locală”. Administrația publică locală este un domeniu de activitate care funcționează întru satisfacerea unei game largi de drepturi şi interese ale cetăţenilor din colectivităţile locale. Tot în aceeași zi, consemnăm autonomia locală ca principiu constituțional de exercitare a democrației directe și reprezentative la nivel teritorial, dar și posibilitatea efectivă a cetățenilor de a contribui prin efort comun cu autoritățile publice la prosperarea și îmbunătățirea condițiilor de trai a propriilor localități.

Instituirea acestei sărbători profesionale ne oferă posibilitatea de a exprima aprecierea şi recunoștința față de rolul deosebit al reprezentanților autorităților publice locale în soluționarea problemelor cetățenilor și dezvoltarea social-economică a localităților, a raionului, și nu în ultimul rând al țării. Ei reprezintă acea categorie de funcţionari care se află cel mai aproape de cetăţeni, le cunosc doleanţele, necesităţile și problemele cu care se confruntă zilnic.

În numele Consiliului raional, dar și al meu personal Vă urez multă sănătate, fericire și prosperitate, pentru Dumneavoastră și pentru cei care Vă sunt dragi și apropiați.Vă susținem și Vă urăm să activați și în continuare cu același zel, avînd parte de noi succese și realizări pe plan profesional, iar munca Dumneavoastră să fie recunoscută și apreciată la justa sa valoare.

Cu deosebit respect, președintele raionului Șoldănești,

Nicolae MÎNDRU