Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale “Ziua juristului”

19 octombrie 2020

Stimaţi jurişti!

Cu ocazia sărbătorii profesionale ”Ziua Juristului” consemnată  în mod tradițional la 19 octombrie adresez sincere felicitări profesioniștilor și celor care practică o activitate conexă  sistemului jurisdicțional, tuturor celor care cu onoare, profesionalism și imparțialitate își aduc aportul la înfăptuirea justiției prin promovarea valorilor sociale supreme, apărarea demnității, drepturilor și libertăților omului, în scopul consolidării legalității și creșterii autorității Legii pentru edificarea unui stat de drept.

Cu acest prilej, îmi exprim recunoștința și gratitudinea pentru munca depusă de  juriști în diverse domenii de activitate dorindu-vă prosperitate, succese în plan profesional și multă perseverență. Fie ca activitatea Dumneavoastră să vă aducă satisfacție, aprecieri și noi realizări în  exercitarea nobilei profesii.

Cu profund respect, președintele raionului Șoldănești,

Nicolae MÎNDRU