Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua Juristului

19 octombrie 2022

Stimați Juriști!

La mijloc de toamnă, la 19 octombrie, juriştii din Republica Moldova celebrează sărbătoarea profesională „Ziua Juristului”. Această sărbătoare este semnificativă pentru profesioniștii care își aduc aportul la înfăptuirea justiției prin promovarea valorilor sociale supreme, apărarea demnității, drepturilor și libertăților omului.

Cu această ocazie, Vă dorim sănătate, împliniri personale, noi realizări profesionale, stimă din partea apropiaților și cetățenilor noștri. Vă mulțumim pentru devotamentul de care dați dovadă și responsabilitatea asumată. Fie ca aprecierile pentru contribuția Dumneavoastră întru triumful dreptății și a echității să Vă aducă multă satisfacție, perseverență și noi realizări în exercitarea nobilei profesii!

Cu aleasă considerațiune Nicolae MÎNDRU,

președintele raionului Șoldănești