Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii de Paști din partea președintelui raionului Șoldănești, Nicolae Mîndru

18 aprilie 2020

Stimați locuitori ai raionului Șoldănești !


Sărbătoarea Învierii Domnului este cea mai mare sărbătoare creștină – miracolul care, an de an, ne întărește credința în nemurirea sufletului omenesc, dar și în puterea Binelui care învinge Răul.În decursul a 2 milenii creștinii din toată lumea marchează în această zi un moment al înnoirii, curăţeniei şi bucuriei. 

Sărbătoarea de Paști este una a speranței renăscute și a încrederii în ziua de mâine. Indiferent de greutățile și dificultățile pe care le întâmpinăm, cred cu fermitate  că, fiind consolidați, înarmați cu mult calm, cuget curat și speranță, vom fi  în stare să facem faţă oricăror dificultăţi, și vom depăși această perioadă de grea încercare. Este momentul să demonstrăm cu toții mai multă smerenie, cumpătare și generozitate.

Doresc ca această Sfântă Sărbătoare să fie și să rămână lumina, pacea și bucuria noastră, a tuturor, ea să Vă aducă putere, căldură sufletească și să Vă păzeazcă mereu! Fie ca Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, lumina pe care o  purtaţi în suflete şi bucuria să strălucească pe feţele  voastre, totul în jur să se umple de sens, bunăînţelegere, pace şi comuniune, iar lumina Sfintei Învieri să Vă pătrundă în suflet și să pună stăpânire pe inimile Voastre .

Paște luminat și  Hristos a înviat !!!


 Cu aleasă considerație, președintele raionului Șoldănești,

Nicolae MÎNDRU