Mesaj de felicitare adresat Lucrătorilor din domeniul financiar cu ocazia Zilei lor profesionale

15 august 2019

Astăzi, 15 august, este marcată Ziua lucrătorului din domeniul financiar. Sărbătoarea a fost aprobată prin Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr. 216 din 12 iulie 1995.
Cu acest prilej, îmi exprim înalta apreciere a activității importante și eforturilor depuse de fiecare angajat al sectorului financiar.
Necesitatea şi aportul acestei profesii este incontestabilă şi importantă, atât pentru sistemul financiar-economic al statului, cât şi pentru fiecare cetățean în parte. Acest lucru se datorează conlucrării eficiente, participării active, spiritului de iniţiativă şi experienţei specialiştilor din domeniu. Mă adresez cu profundă recunoştinţă pentru toţi cei care muncesc sau au stat bază sistemului financiar al ţării. 
Vă doresc prosperitate, chibzuinţă, responsabilitate şi realizarea celor mai îndrăzneţe visuri.
Fie ca în această zi de august fiecare dintre D-voastră să aveţi parte doar de cele ce vă doriţi iar aprecierile să nu mai contenească în a vă fi călăuză pe tot parcursul activităţii profesionale. Sănătatea, prosperarea, liniştea sufletească şi succesul să Vă însoţească mereu pentru a Vă da noi impulsuri spre o muncă calitativă şi eficientă.

Cu aleasă consideraţie , preşedintele raionului Şoldăneşti,
Nicolae DOROGAN