Mesaj de felicitare adresat lucrătorilor din domeniul financiar cu ocazia Zilei lor profesionale

15 august 2021

Stimaţi lucrători din domeniul financiar!

            Având în vedere rolul şi importanţa sistemului financiar în economia naţională, prin decretul preşedintelui Republicii Moldova Nr.216 din 12.07.1995, a fost instituită   sărbătoarea profesională a lucrătorilor din sistemul financiar –Ziua financiarului, pe care o consemnăm în mod tradiţional la data de 15 august.

Sistemul finanţelor publice joacă un rol cheie în dezvoltarea şi consolidarea economiei naţionale, iar lucrătorilor din domeniu le revine misiunea de a continua reformele începute pentru creşterea bunăstării populaţiei. Exercitarea permanentă și corectă a activităților financiare asigură buna funcționare a subdiviziunilor Consiliului raional, a autorităților publice locale de nivelul I dar şi a multor instituţii  din subordine, iar acest lucru este posibil numai datorită Dumneavoastră . Profesionalismul  și  abnegația  de care dați dovadă zi de zi, eforturile pe care le depuneți în munca enormă pentru bunăstarea țării și dăruirea cu care vă îndepliniți responsabilitățile trezesc un respect profund pentru fiecare dintre Dumneavoastră.

            Cu acest  deosebit prilej, adresez tuturor angajaților din domeniul financiar cele mai sincere felicitări, însoțite de sincere urări de bine, expresii de profundă mulțumire și recunoștință pentru activitatea consecventă, înalt profesională, plină de abnegație și dăruire, prin care zi de zi contribuie cu siguranță la perfecționarea continuă și funcționarea eficientă a sistemului financiar.

Să aveți parte de succese, prosperare și realizări importante pe plan profesional, optimism, sănătate și bucurii în familiile domniilor voastre!

Cu deosebit respect, preşedintele raionului Şoldăneşti,

Nicolae MÎNDRU