Mesaj de felicitare adresat lucrătorilor din domeniul construcției cu ocazia Zilei lor profesionale

7 august 2020

Stimați lucrători din domeniul construcțiilor!

Cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorilor din construcții, în numele Consiliului raional Șoldănești dar și al meu personal adresez cele mai sincere urări tuturor constructorilor, arhitecților, proiectanților, lucrătorilor de pe șantier și tuturor celor care activează în acest domeniu. Vă doresc sănătate, succese, prosperare, inspirație pentru proiecte noi, atingerea obiectivelor propuse și realizări mari în tot ceea ce faceți pentru crearea unor condiții de viață mai bune pentru societate și dezvoltarea infrastructurii raionului nostru.

Datorită muncii ce o depuneți zi de zi, astăzi în localitățile raionului se construiesc, renovează tot mai multe clădiri moderne și originale, menite să servească necesităților locuitorilor.Vă mulțumesc pentru profesionalismul, abnegația, dedicația și devotamentul Dumneavoastră!  Fie ca activitatea pe care o exercitaţi să fie susţinută necontenit şi apreciată după merit de societate. La cât mai multe realizări frumoase!

Cu deosebită considerație, președintele raionului Șoldănești,

Nicolae MÎNDRU