Mesaj de condoleanţe din partea preşedintelui raionului – Nicolae MÎNDRU în legătură cu plecarea din viaţă a cetăţeanului de onoare a raionului Şoldăneşti – Ion DAGHI

1 iunie 2022

 Consiliul raional Șoldănești, își exprimă profundul regretul față de trecerea în neființă la data de 26 mai 2022 a artistului plastic, membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, Cavaler al Ordinului Gloria muncii și deținătorul Medaliei de aur Mihai Eminescu în Artele Plastice oferită de România, Cetățean de Onoare al raionului Șoldănești Ion DAGHI.

Ion Daghi s-a născut la 16 august 1936 în s. Olişcani, r.nul Șoldănești. A fost absolvent al Școlii Republicane de Arte Plastice din or. Chișinău și al Academiei de Arte și Design din or. Harkov, Ucraina. În 1980 devine Membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, iar în 1990 devine Doctor în pedagogie și conferențiar universitar. Se lansează în calitate de Învățător de desen la Școala – internat nr. 1 din or. Rîbnița (1959-1962), iar debutul artistic, în spațiul național, se produce în cadrul expoziției republicane a operelor profesorilor din școlile de arte pentru copii în 1969.

A urmat o prolifică activitate de creație  îmbinată cu activitatea didactică în cadrul actualului Colegiu de Arte Plastice Alexandru Plămădeală (1967-1979), Institutului Pedagogic de Stat Ion Creangă. (1979-1992) și Universității Tehnice din Moldova. Tot în această perioadă participă la numeroase simpozioane, conferințe științifice și metodice naționale și internaționale, este autorul a numeroase articole, elaborări metodice și manuale pentru studiul coloristicii: Coloristica generală și a compoziției: Compoziția decorativă frontală, Compoziția decorativă volumetrică etc.

 A fost un mare patriot și cunoscător al creației poetului Mihai Eminescu, reușind să treacă în pânză și culori de ulei o galerie întreagă de tablouri dedicate marelui poet – ”Eminesciana”. Pânze, care vibrează și ating sufletul acolo unde doare picurând balsam pe rănile fiecărui din noi. Un alt mare și cunoscut succes al plasticianul Ion Daghi  îl reprezintă pictura  murală Biosfera din Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Moldova.

         Exprimăm  sincere condoleanțe familiei, rudelor, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

 Președintele raionului Șoldănești, Nicolae MÎNDRU