Mesaj de comemorare din partea președintelui raionului Șoldănești cu ocazia împlinirii a 7 ani de la moartea poetului și dramaturgului Dumitru Matcovschi

26 iunie 2020

Stimați cetățeni și locuitori ai raionului Şoldăneşti!

Iată că sunt deja 7 ani de la trecerea în neființă a poetului, prozatorului, academicianului, publicistului și dramaturgului Dumitru Matcovschi .

Chiar dacă el a plecat dintre noi, ne-a lăsat drept moștenire opera sa nemuritoare, în care Domnia sa și-a exprimat gândurile, sentimentele și trăirile. Creația sa este și va fi o lecție pentru noi de verticalitate, dragoste necondiționată pentru limbă, patrie și popor. El va rămâne mereu în memoria colectivă drept un veritabil luptător pentru eliberarea națională. Anume el a fost acel care a aprins flacăra conștiinței naționale în lupta pentru alfabetul latin și limba română. Dumitru Matcovschi în viața sa plină de zbucium și glorii literare s-a identificat cu istoria și soarta acestui meleag și s-a aflat mereu în serviciul celor mai înalte și curate idealuri naționale. Opera, cărțile, cuvintele, metaforele sale reprezintă adevărate faruri călăuzitoare spre regăsirea identității și demnității de neam.Pentru toate acestea îi aducem un omagiu în semn de adâncă recunoștință din numele tuturor celora care îi prețuiesc și admiră creația.

Luminată să-i fie amintirea și Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Cu mult respect, președintele raionului Șoldănești,

Nicolae MÎNDRU