Membrii Guvernului în vizită la Șoldănești

19 mai 2023

În scopul consolidării relațiilor dintre autoritățile administrației publice centrale și cetățeni, precum și soluționării operative a problemelor cu care se confruntă societatea, Guvernul organizează vizite în teritoriu a membrilor Guvernului.

Astfel, conform Orarului vizitelor în teritoriu a membrilor Guvernului la 18 mai curent, în incinta Consiliului Raional Șoldănești,  a avut loc întrunirea Secretarului de Stat al Ministerului Culturii, Dnul Andrei Chistol, însoțit de Boboc Serghei, consultant principal, Direcția arte și industrii creative cu angajații instituțiilor de cultură din raionul Șoldănești, precum și cu alți actori interesați.

Pe agenda vizitei s-au regăsit subiecte ce țin de funcționalitatea instituțiilor culturale din raion, desfășurarea activității acestora în baza regulamentului de activitate a caselor de cultură aprobat recent de Guvern, problemele cu care se confruntă angajații din domeniu, precum și despre accentul pus pe dezvoltarea și promovarea turismului.

În acest context s-a discutat despre elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii, despre soluțiile și oportunitățile pe care le oferă Ministerul Culturii pentru dezvoltarea locală, care  stă la baza prosperității Republicii Moldova. Printre prioritățile Ministerului de resort se regăsește și motivarea artiștilor profesioniști și amatori, avansarea oamenilor de cultură, asumarea inițiativelor și proiectelor noi, crearea de  produse culturale competitive pe măsura așteptărilor societății.

Datorită capacităților profesionale și activității dinamice demonstrate de  reprezentanții Ministerului Culturii, oamenii din teritoriu au rămas profund motivați să contribuie în continuare și mai mult la promovarea și dezvoltarea culturii în comunitățile din care fac parte.

Vizita de lucru a continuat cu audierea cetățenilor care au avut posibilitatea să iși vocifereze problemele, necesitățile și doleanțele.

În a doua jumătate a zilei, Funcționarii au mers în teritoriu și anume în comuna Cotiujenii Mari,  la Pensiunea turistică ,,Curtea de piatră”,  Pensiunea turistică ,,Vila lui Nanu”,   Pensiunea turistică ,,Popasul răzeșilor”, urmată de satul Cobîlea cu următoarele locații: Muzeul și Pensiunea turistică  ,,Popasul lu Ștefan”,  renumitul Stejar al  lui Ștefan cel Mare și la Centrul Comunitar Cobîlea.

Cu aportul fiecăruia dintre noi avem șansa să transformăm localitățile Republicii Moldova în destinaţii perfecte de vacanţă, atât pentru turiști din țară cât și de peste hotarele ei. În raionul Șoldănești avem atracții turistice unice, locuri  spectaculoase, de o frumusețe aparte, pe care la sigur vrei să le vizitezi din nou și din nou. De acest fapt sau convins și oaspeții noștri, care au venit în întâmpinarea localnicilor cu propuneri și fapte concrete spre dezvoltarea potențialului turistic din zona noastră.

Pe această cale ținem să aducem mulțumirile de rigoare Ministerului Culturii, în persoana Dlui Andrei Chistol, Secretar de Stat, pentru contribuția semnificativă adusă la dezvoltarea domeniului cuturii, în special pentru răspunsurile afirmative la toate solicitările noastre, pentru receptivitate și colaborare durabilă cu Secția Cultură, Tineret și Sport Șoldănești.

Rodica Cazacu, specialist Secția Cultură, Tineret și Sport