Membrii Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate s-au întrunit în ședință

19 august 2022

La data 18 august 2022 a avut loc  Şedinţa comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate.

Pe  ordinea de zi au fost discutate următoarele întrebari:

  1. Cu privire la stoparea plasamentului a 2 copii în serviciul social Asistenţă Parentală Profesionistă, din motiv că au împlinit majoratul.
  2. Cu privire la prelungirea plasamantului în serviciul social Asistenţă Parentală Profesionistă a unui copil.
  3. Cu privire la stoparea plasamentului la 4 copii în serviciul social Asistenţă Parentală Profesionistă.
  4. Cu privire la instituirea tutelei-curatelei asupra unui copil din serviciul Asistenţă Parentală Profesionistă .

Acestea au fost avizate pozitiv de către membrii Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate.

Radu Corețchi,  specialist superior în problemele familiilor

cu copii în situație de risc