Membrii Comisiei Raionale Extraordinare de Sănătate Publică s-au întrunit în ședință

15 februarie 2021

Vineri, 12 februarie 2021, în Sala de protocol a Consiliului raional Șoldănești s-a desfășurat ședința Comisiei Raionale Extraordinare de Sănătate Publică, la care, conform ordinii de zi au fost examinate 3 chestiuni.

Prima chestiune de pe ordinea de zi s-a referit la prevederile ultimelor hotărâri  ale Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Dna Zaițev Svetlana, secretarul comisiei a adus spre cunoștință publică conținutul Hotărârilor Nr. 43 din 5 februarie 2021 și 44 din 9 februarie 2021.  Totodată, ea a informat că atît reprezentanții APL de nivelul I cît și organele de resort au luat cunoștință de prevederile acestora.Apoi, a expus pe scurt despre noile măsuri ce se impun  în vederea  prevenirii și controlului infecției cu Covid-19 dar și menținerea dinamicii răspîndirii acesteia.  

După aceasta, membrii comisiei au purces la examinarea celei de-a 2 chestiuni de pe ordinea de zi. La acest capitol Șeful inspectoratului de poliție Șoldănești, Petru Costișanu a informat conducătorii centrelor de sănătate despre problemele pe care le întîmpină colaboratorii de poliție la examinarea cadavrelor şi  întocmirea certificatului constatator al decesului, recomandat de Centrul de medicină legală în comun cu Ministerul sănătății (Ordinul 5 din 15 ianuarie 2021).La fel, a atras atenţia la necesitatea implicării medicilor în  examinarea exterioară a cadavrelor și a stabili dacă nu sunt careva semne sau suspiciuni cu privire la moarte violentă, în lipsa cărora nu se efectuează expertiză medico-legală. În acest sens, Dl Costișanu a recomandat conducătorilor instituțiilor medicale să le comunice angajaților din subordine de a-și onora obligațiile conform ordinului nominalizat, pentru o conlucrare mai bună cu poliția. El a adăugat, că se atestă necesitatea suportului medicilor de familie dar şi a asistenţilor sociali și la constatarea leziunilor în situații de violență în familie.

A 3-a chestiune s-a referit la evaluarea dosarelor persoanelor  care în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu au fost infectate cu covid-19, în perioada de pînă la 30 septembrie a anului 2020. În acest sens, au fost examinate dosarele, care au cuprins acte confirmative necesare pentru a stabili eligibilitatea persoanelor pentru a putea beneficia de îndemnizație unică.

La finalul ședinței, după ce a aflat de la conducătorii instituțiilor medicale din raion situația epidemiologică din teritoriu, președintele comisiei, Nicolae Mîndru a spus că din datele comunicate de Ministerul Sănătății într-o ședință online, se atestă tendința de creștere  a infecțiilor cu covid, și împreună cu aceasta a numărului de decese. A constatat cu regret, că aceasta, în mare parte se datorează lipsei de conlucrare la nivel local, dintre centrele de sănătate, apl și colaboratorii de poliție. De aceea, a anunțat despre necesitatea reanimării celulele anticriză în fiecare localitate, menționînd că forța motrice al acestora este în primul rând, colaboratorul medical, care trebuie să convoace toți factorii de decizie pentru a discuta soluțiile în fiecare caz în parte.