„Marketingul afacerii” – seminar organizat pentru tinerii participanţi la Programul de granturi în cadrul Fondului de susţinere a antreprenoriatului

25 martie 2019

Săptămîna precedentă grupul de tineri antreprenori din raioanele Sîngerei şi Şoldăneşti participanţi la Programul de granturi în cadrul Fondului de susţinere a Antreprenoriatului au avut parte de un seminar de instruire cu tematica „Marketingul Afacerii”, mentorul seminarului a fost doamna Angela Gladei din cadrul companiei de consultanţă „Business Development Capital “ ( BDC)
Primul subiect pus în discuţie la acest seminar a fost Micromediul unei afaceri,( şi anume  ameninţările la intrare,rivalitatea competitivă, puterea de negociere a cumpărătorului, puterea furnizorilor, puterea substituenţilor) toate acestea au fost supuse analizei şi prin prisma exemplelor reale avînd drept punct de reper Modelul Porter de diagnosticare a domeniului de activitate a întreprinderii.
În acelaşi context, tinerii au efectuat o analiză a tipurilor de furnizori, factorii ce determină disfuncţionalităţile în domeniul aprovizionării, etapele de selecţie a lor, analiza acestora după criterii de interes.La acest subiect ei au avut şi o activitate practică în grup. Au urmat discuţii despre formula pieţei de desfacere şi elementele care o constituie şi nu în ultimul rînd necesitatea studierii acesteia prin metode optime la iniţierea unei afaceri. În aceeaşi ordine de idei au fost supusă unei scurte  analize şi fenomenul concurenţei.

În a 2-a parte a seminarului, participanţii au trecut la discuţia subiectului Marketingului operaţional, despre elementele componente ale unui produs, felul percepţiei acestuia de către cumpărător, cadrul legal ce vizează plasarea produsului pe piaţă, atributele şi elemente de atractivitate a acestora precum eticheta, ambalajul şi alte caracteristici exterioare şi de calitate ale produsului.


Spre fine,  tinerii au fost familiarizaţi cu noţiunea mixului de marketing-oameni-persoane, despre cultura organizaţională vs marketing, relaţiile cu clienţii, principalele elemente ale procesului. Totodată,  ei au aplicat cunoştinţele acumulate prin studii de caz, activităţi în grup şi expunerea propriilor ideii pe marginea utilităţii practice ale cunoştinţelor însuşite făcînd o raportare la mediul real  al afacerilor.  Concomitent, au avut posibilitatea de a se împărtăşi cu obstacolele întîmpinate în activitate lor proprie . În acest sens, ei au primit sfaturi utile privind necesitatea de reorientare spre direcţia corectă şi   prielnică dezvoltării în continuare a propriei afaceri.