Managerii instituţiilor de învăţămînt au fost instruiţi de către reprezentanţii MAI şi ANI

24 ianuarie 2020

La data de 21 ianuarie 2020, în incinta LT ,,A.Mateevici” Șoldănești, managerii instituțiilor de învățământ preuniversitar și preșcolar din raion s-au întrunit în cadrul unei ședințe de lucru. Invitați la ședință au fost: președintele raionului, dl Mîndru Nicolae, șeful interimar al Inspectoratului de Poliție Șoldănești, comisar principal dl Dascăl Veaceslav, dl Semen Oleg, ofițer principal, Serviciul interacțiune comunitară, reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Integritate dl Juravschi Vadim și dna Prisacari Cristina. Problemele puse în discuție au trezit un interes deosebit.
Cum să reducem numărul cazurilor de violență în rândul minorilor, consecințele utilizării excesive a telefoanelor mobile, cum să responsabilizăm părinții pentru educația copiilor, ce articole din Codul contravențional al Republicii Moldova prevăd stipulări în acest plan? La aceste probleme s-a referit șeful interimar al Inspectoratului de Poliție Șoldănești, dl Dascăl Veaceslav. Soluțiile propuse de manageri au fost diverse, dar numai prin unirea eforturilor tuturor actorilor comunitari se pot obține anumite rezultate.


Nu mai puține semne de întrebare au trezit și conflictele de interese la locul de muncă, precum și identificarea soluțiilor pentru anumite situații. La aceste probleme s-a referit reprezentantul Autorității Naționale pentru Integritate, dl Juravschi Vadim.
În ordinea de zi au fost și un șir de subiecte prevăzute în planul de activitate al Direcției Învățământ precum rezultatele probelor de evaluare, tezelor semestriale din sesiunea de iarnă 2019, aplicarea Nomenclatorului tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general, organizarea Olimpiadelor raionale, concursurilor extrașcolare.

Barbus Margareta, specialist metodist DÎ