Lucrările de reparaţie a drumurilor, trotuarelor şi obiectelor de infrastructură rutieră continuă

7 iunie 2022

Conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice  locale de nivelul II ale raionului Șoldănești pentru anul 2022 au fost finalizate lucrări de asfaltare în sumă totală de 5 milioane 600 mii pe 5 sectoare de drum, după cum urmează:

  • L -196 Răspopeni-Găuzeni km. 0+604-0-854 (Răspopeni)
  • L-198 drum de acces spre s. Cușmirca
  • L-206 Șoldănești-Păpăuți-Țareuca (Parcani)
  • L 201 – Drum de acces spre satul Poiana (Alcedar)
  • L 196 Răspopeni-Găuzeni km. 3+500-3+688 (Găuzeni)

Începând cu 1 iunie a început executarea lucrărilor la construcțiile inginerești, și anume la podețul de pe sectorul de drum L200-G4 Vadul-Rașcov-Climăuții de Jos-Cot.  Lucrările sunt realizate de de către agentul economic Î.I. ”Mariana Druță şi urmează a fi finalizate la sfârşitul lunii curente.

    Merită de menționat că în urma desfășurării licitației publice privind achiziționarea lucrărilor de reparații a drumurilor au fost obținute economii în sumă de peste  716  mii lei care au fost repartizate pentru reparația trotuarelor pe porţiunile de drum ale localităților traversate de drumurile publice locale de nivelul II ( precum Glinjeni, Poiana, Șipca, Cobîlea și Chipeșca).

Secţia Construcţii, Gospodării Comunale şi Drumuri