Lucrările de renovare a trotuarelor și au unor sectoare de drum asfaltat au fost finalizate

16 august 2022

Pentru anul 2022 din bugetul de stat pentru întreținerea și reparația drumurilor publice raionale din fondul rutier au fost alocate 996.2 mii lei care au fost repartizați prin Decizia Consiliului raional în felul următor:

  • – 7199.2 mii lei pentru reparația și renovarea drumurilor asfaltate
  • – 182.6 mii lei pentru drumurile pietruite
  • – 686.1 mii lei pentru reparația și renovarea trotuarelor
  • – alte lucrări

La moment, de către întreprinderea ”Corsag” SRL se execută lucrări de asfaltare a sectorului L 200 – G 41 Vadul-Rașcov – Climăuții de Jos. Suma lucrărilor constituie 1,686 mii lei, ele urmează a  fi finalizate și date în exploatare la sfârșitul lunii septembrie .

Totodată, au fost executate și finalizate lucrări de renovare a trotuarelor în 5 localități ale raionului după cum urmează:

  • L 205 – G41 Mateuți – Boșernița s.Glinjeni
  • L 201 drum de acces spre s.Poiana
  • L 203 drum de aces spre s.Șipca
  • L 193 Șoldănești Cobîlea R-19
  • L 195 drum de acces spre s.Chipeșca  

Suprafața toală a trotuarelor renovate constituie 474 m2.  Lucrările au fost executate de către agentul economic SRL ”Provladina-construct” din or. Chișinău. Procesele verbale de recepție a lucrărilor au fost semnate și aprobate la data de 12.08.22.  

Șef Secție construcții, gospodărie comunală și drumuri, Victor Iurcu