Lucrările de amenajare a terenului de minifotbal de la Gimnaziul “S.S. Cibotaru” din s. Cobîlea aproape de finalizare

1 noiembrie 2021

În ziua de  joi, 28 octombrie curent, preşedintele raionului Şoldăneşti – Nicolae Mîndru împreună cu şeful Direcţiei Învăţământ –Violeta Popa şi specialistul Secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri –Valeriu Bunăcalea au efectuat  o vizită de lucru la Gimnaziul „S.S. Cibotaru” pentru a afla de la faţa locului cum decurg lucrările de amenajare a  Terenului de minifotbal cu acoperire artificială din curtea instituţiei .  Directoarea gimnaziului – Elena Doruc şi-a exprimat aşteptări pozitive legate de finalizarea lucrărilor, deoarece în sfârşit elevii vor putea desfăşura orele sportive pe un teren modern şi dotat cu cele necesare.  În total, pentru executarea lucrărilor de construcție și amenajare  a stadionului, Consiliul raional Șoldănești a alocat surse financiare în sumă de 470 mii lei.  Învelișul artificial a fost oferit de către Federația Moldovenească de Fotbal.  Lucrările au fost executate în mai multe etape de către  SRL ”Lumicons-92”.

            În cadrul vizitei conducerea raionului s-a interesat şi despre alte aspecte ale activităţii gimnaziului, dar şi despre necesităţile şi îmbunătăţirile pe care instituţia le necesită în viitor, astfel ca atît elevii  cît şi cadrele didactice să se bucure de condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ.

            În continuarea vizitei, a fost inspectată o porţiune de drum la ieşirea din localitate, acolo unde sunt în toi lucrările de reparație a segmentului de drum L139 Șoldănești-Cobîlea (km 13+700) şi construcţia podeţului, pentru care din cadrul Fondului rutier al Consiliului raional au fost alocate surse în sumă de peste 100 mii lei.  Din discuția cu angajații agentului economic executor preşedintele raionului a aflat că lucrările sunt îndeplinite în proporție de 70 % și vor fi finalizate în timpul apropiat.