Laboratoarele digitale. Ghid pentru profesori și elevi

9 noiembrie 2017

„Nu este suficient doar să se cunoască, este necesar să se aplice” (Goethe)

  Odată cu trecerea la pedagogia competențelor, cu utilizarea adecvată a mijloacelor digitale,  asamblate în laboratoare digitale, ele contribuie la eficientizarea procesului educațional, sunt atractive și utile. În acest scop, în cadrul Liceului teoretic „Ștefan cel Mare” Șoldănești, a fost organizat un seminar de instruire a profesorilor de fizică, chimie, geografie și biologie din raion la care a fost invitată o echipă de lectori conferențiari ai Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chișinău) în frunte cu dl Vitalie Bocancea – conferențiar universitar la facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale .

   Laboratoarele digitale, fiind aplicate corect de profesor, ar contribui la sporirea calității procesului de instruire la disciplină prin utilizarea diferitor soft-uri (programe, aplicații) și creșterea interesului elevilor față de activitățile didactice. Astfel profesorul reușește să  mediatizeze mai potrivit informația prin diferite filmulețe, să combine comentariile orale cu elementele audiovizuale, să aplice diferite modalități de transmitere eficienta a datelor ce ar permite o asimilare mai rapidă și o activitate mai intensă.

   Un impact pozitiv asupra elevilor ar avea și exercitarea unor aplicații simple pe calculator, care ar permite determinarea unor factori de mediu în teren și cu surse minime.  Aplicațiile practice la disciplinele geografie, chimie, fizică, biologie ar putea fi făcute cu ajutorul senzorilor (dispozitive care sesisează anumite fenomene). Aceste dispozitive pot fi unite în cadrul unui centru – laborator digital. Profesorii menționați ar putea face lista senzorilor utilizați la disciplină ce ar raționaliza procesul de efectuare a lucrărilor practice, experiențelor, și ar influența formarea competențelor la elevi.

   Unicul lucru e cert: instituțiile nu dispun de asemenea laboratoare digitale, iar profesorii – de abilități de a le aplica în practică, pe care le pot căpăta în cadrul sesiunilor de formare continuă , organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Consider că un pas în ghidarea și formarea profesorilor în acest domeniu a fost făcut la acest seminar raional. Inițiativele de procurare și formare a laboratoarelor digitale rămân pe seama instituțiilor din raion.

Margareta BARBUS, specialist metodist, Direcția Învățământ