La Şoldăneşti au fost comemorate victimele celui de-al 2-lea val de deportări staliniste

6 iulie 2021

În ziua de marţi, 06 iulie 2021 cu suportul Consiliului raional Şoldăneşti, în scuarul Gării Feroviare din oraşul Şoldăneşti  a fost organizată o activitate de comemorare a victimelor celui de-al 2-lea şi cel mai mare val de deportări staliniste.  Pentru a cinsti memoria celor deportaţi s-au adunat mai mulţi funcţionari dar şi cetăţeni de rând, printre care s-au regăsit şi victime ale represiunilor.

            Conducerea raionului reprezentată de preşedintele raionului  – Nicolae Mîndru a exprimat alese cuvinte de compasiune şi profundă tristeţe faţă de soarta băştinaşilor deportaţi în Siberiile de gheaţă şi stepele Kazahstanului, iar pentru   cei  plecaţi din viaţă a fost ţinut un minut de reculegere. A fost cinstită şi memoria celor  care nu au mai  revenit la baştină, omorâţi pe drum, morţi de foame, de boli, sau de muncă istovitoare.

            Tot pentru cei trecuţi la cele veşnice care  nu s-au mai întors din acel sinistru exil, un sobor de preoţi în frunte cu  protopopul mitrofor de Şoldăneşti – Vasile Rotari a oficiat slujba religioasă de pomenire.   

            Cei prezenţi au fost pătrunşi de adâncă tristeţe atunci cînd băştinaşul Nicolae Botezatu a depănat amintiri despre drama deportărilor,  scenele de groază trăite în noaptea dinspre 5 spre 6 iulie 1949 de familia sa şi  despre tragica despărţire de pământul drag.

            Evenimentul a finalizat cu depuneri de flori la monumentul înălţat în memoria victimelor deportărilor regimului stalinist. Monumentul edificat încă din anul 2012 are menirea să recupereze trecutul, să redea o semnificaţie aparte identităţii  şi demnităţii de neam , dar şi să păstreze vie memoria sacrificiului înaintaşilor.