La Șoldănești au avut loc aplicații la protecția civilă

16 mai 2022

Conform Hotărârii Guvernului Nr. 420/2021 “Cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2022” în ziua de 13 mai 2022 în raionul Șoldănești au avut loc  aplicații la protecția civilă cu tema: ”Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurului de pământ, alunecărilor de teren, avariilor de producţie şi epizootiilor”.

Conform planului desfășurării aplicațiilor, activitățile practice în teren au avut loc  în următoarea ordine:

– intervenția forțelor specializate la un accident rutier cu multiple victime; organizarea activității echipelor medicale  ale IMSP Spitalul raional Șoldănești în cazul unei situații excepționale (acțiuni de triaj, primirea bolnavilor accidentaţi, acordarea asistenţei medicale urgente etc.);

– alunecări de teren în orașul Șoldănești, (în curtea Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici”), cu evacuarea persoanelor din zona de pericol și alte măsuri;

– surparea dambei la iazul din extravilanul orașului Șoldănești, organizarea și desfășurarea lucrărilor de restabilire și întărire a dambei, precum și a porțiunilor de drum afectate în urma cutremurului;

– localizarea răspindirii epizootiei (rabie) – organizarea acţiunior de lichidare a focarului, a  posturilor de supraveghere sanitară (colectărea probelor de laborator; vaccinarea animalelor din zonă, igienizarea  focarului ș.a.);

– cutremur de pământ cu producerea ulterioară a unui incendiu la un bloc de depozitare cu 3 nivele – organizarea și desfășurarea intervenției la stingerea incendiului, salvarea persoanelor blocate la nivelul 3 și predarea acestora SAMU pentru ingrijiri medicale  ș.a.

Aplicațiile au fost monitorizate de către o comisie din partea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI.

Paralel, în incinta Consiliului raional Șoldănești, și-a desfășurat activitatea Punctul Teritorial de Dirijare în Situații Excepționale care prin intermediul direcțiilor de activitate și grupurilor specializate au colectat și sistematizat informațiile parvenite din partea autorităților locale de nivelul I și au coordonat cazurile cu conducătorii serviciilor protecției civile, alte instituții și organizații.

Președintele raionului –Nicolae Mîndru, în calitate de președinte al Comisiei raionale pentru situații excepționale a mulțumit tuturor participanților implicați în măsurile desfășurate, precum și membrilor CSE Șoldănești, conducătorilor formațiunilor și Punctului de dirijare,  menționând că aplicațiile  sunt orientate pentru prevenirea unor cazuri periculoase și sunt menite să  fortifice nivelul de pregătire a serviciilor specializate din raion la gestionarea eficientă și la timp a cazurilor de urgență.

Amintim, că  astfel de aplicații sunt desfășurate periodic în toate raioanele țării pentru antrenarea forțelor abilitate, dar și pregătirea acestora la lichidarea consecințelor situațiilor excepționale de diferit caracter prompt și eficient.