La Gimnaziul Olişcani au fost date în recepţie lucrările de reparaţie a acoperişului instituţiei

24 noiembrie 2021

Marţi, 23 noiembrie 2021 în legătură cu finalizarea lucrărilor de reparaţie a acoperişului blocului B al IP Gimnaziul Olişcani, a fost desfăşurată procedura de recepţionare a lucrărilor la care au participat membrii Comisiei de recepţie, formată din  cadre didactice din cadrul instituţiei, responsabilul tehnic şi reprezentantul agentului economic contractat „Datacons-Service” S.R.L. La eveniment au fost prezenţi şi preşedintele raionului Şoldăneşti –Nicolae Mîndru împreună cu şefa Direcţiei Învăţământ –Violeta Popa.

          Directoarea instituţiei de învăţământ – Vera Boţan  a exprimat cuvinte gratitudine faţă de conducerea raionului şi a Direcţiei Învăţământ, pentru contribuţia substanţială acordată la desfăşurarea proiectului de renovare a acoperişului gimnaziului. Dna Boţan a adresat recunoştinţă pentru receptivitatea manifestată faţă de  doleanţele angajaţilor instituţiei, pentru susţinerea financiară şi aportul la crearea unui mediu mai sigur şi confotabil pentru elevi.  Pentru toate acestea au primit diplome de mulţumire.

Oaspeţii au avut parte de un mesaj călduros şi din partea tinerei generaţii, prin care a fost apreciat aportul adus la îmbunătăţirea condiţiilor de studii şi redarea unui aspect modern instituţiei în care-şi petrec orele, ceea ce-i motivează pe elevi să obţină şi mai mari reuşite  la învăţătură.

          În cadrul vizitei pe lîngă examinarea calităţii lucrărilor efectuate Comisia de recepţie a vizitat şi Sala de festivităţi, sala de sport şi cantina gimnaziului.