Anunţ- Seminar organizat de Direcţia Agricultură şi Alimentaţie

4 februarie 2019

Direcția Agricultură și Alimentație Șoldănești, vă invită să participați la Seminarul raional de informare privind  aprovizionarea formaţiunilor agricole cu material semincer şi săditor, carburanţi, tehnică agricolă, produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi , precum şi comercializarea producţiei agricole (încheierea contractelor).

În cadrul seminarului vor fi prezentate informaţii cu privire la:

  • securitatea și igiena muncii în agricultură;
  • unele măsuri în vederea respectării legislației în vigoare cu privire la protecția plantelor, carantina fitosanitară, stocarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților;
  • unele momente privitor pregătirii tractoarelor și inventarului agricol către revizia tehnică și lucrările agricole de primăvară;
  • dezvoltarea relațiilor economice reciproc avantajoase între producătorii agricoli, procesatorii materiei prime agricole, furnizorii de semințe, pesticide, fertilizanți, tehnică şi inventar agricol, combustibil, băncile comerciale (cu informații și prezentări ai ofertelor).

Evenimentul va avea loc pe data de 07 februarie 2019, în incinta sediului Consiliului Raional Șoldănești, sala de ședințe. Înregistrarea participanților va începe la ora 09:30, seminarul va începe la ora 10.00. La seminar sunt invitați toți producătorii agricoli și alte structuri din domeniu cointeresate.

Direcția Agricultură și Alimentație