Învăţămîntul dual – Formă alternativă de pregătire a cadrelor calificate

19 februarie 2020

Miercuri, 18 februarie curent, în Sala de protocol a Consiliului raional Şoldăneşti s-a desfăşurat un seminar cu participarea agenţilor economici din raion cu genericul „ Învăţămîntul dual. Formă alternativă de pregătire a cadrelor  calificate”.

 Seminarul a fost condus de doamna Liudmila Stihiсonsultant GIZ  în cadrul proiectului “Promovarea învăţămîntului profesional tehnic pentru o economie verde “. Ea a explicat întreprinzătorilor că învăţămîntul dual este o modalitate specială de instruire şi formare profesională, prin intermediul căreia întreprinderea angajatoare devine al doilea loc de instruire şi formare pentru angajat, generînd oferte educaţionale noi cerute pe piaţa muncii şi constituind de fapt, primul pas în cariera profesională a tinerilor încă din perioada şcolară.

Tinerii ce vor petrece instruire se vor afla 50-70 % din timpul destinat instruirii în întreprindere iar restul timpului ei îl vor petrece în cadrul Instituţiei de Învăţămînt Profesional Tehnic. În perioada studiilor ei vor beneficia de: contract şi salariu de ucenicie, instruire practică în condiţii reale de lucru în cadrul companiei (maistru-instructor, echipament (de muncă etc), asigurare medical şi socială. În cadrul instituţiei de învăţămînt tinerii angajaţi vor benficia de bursă lunară, instruire teoretică gratuită, cazare în cămin şi alimentare.

S-a mai vorbit despre ce paşi trebuie să întreprindă agentul economic pentru iniţierea unei cooperări cu instituţia de formare profesională. Pentru aceasta, instituţia ar trebui să facă o analiză a cererii în forţa de muncă, de a identifica meseriile solicitate de agenţii economici, să dezvolte în parteneriat cu  agenţii economici noi programe de dezvoltare profesională, să îmbunătăţească în parteneriat cu  ultimii bazele tehnico-materiale.

După prezentare, participanţii la seminar s-au expus pe marginea celor comunciate, venind cu sugestii şi propuneri reieşind din realităţile cu care se confruntă zilnic. Spre fine, ei au ajuns la concluzia  că o asemenea formă de parteneriat ar fi benefică pentru ambele părţi, atît pentu agenţii economici cît şi angajaţi.

Secţia economie