Întrunire cu specialiștii Serviciului relații funciare și cadastru Șoldănești

6 septembrie 2018

Azi,6 septembrie 2018, în Sala de protocol a Consiliului raional Șoldănești a fost convocată o întrunire de instruire cu participarea domnului Tudor Popa,șeful serviciului relații funciare și cadastru Șoldănești și specialiștii pentru reglementarea cadastrului funciar a primăriilor din raion.La această întrunire au fost supuse discuției următoarele întrebări:
Specialiștii au făcut cunoștință cu dispozițiile Legii nr.29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietății publice.În conformitate cu legea sus-numită, lucrările de delimitare sunt executate de întreprinderile de stat/municipiale și cele private care dispun de ingineri cadastrali certificați.Astfel,serviciul cadastral teritorial (SCT),fiind instituție publică,nu este în drept să execute lucrări de delimitare la primării,ci doar la persoane fizice. La SCT se află lista serviciilor care sunt în drept de a efectua lucrări de delimitare.
Următoarea întrebare s-a referit la perfectarea cadastrului funciar cu situația la 01.01.2019 ,iar specialiștilor li s-au distribuit blanchete pentru a întocmi cadastrul funciar.
A urmat, distribuirea către cei prezenți a rapoartelor elaborate de către Institutul de proiectări pentru Organizarea Teritoriului a rapoartelor privind investigațiile pedologice ( privind bonitatea solului) pe terenurile primăriilor Alcedar,Poiana,Șipca,Glinjeni,Mihuleni și Parcani.Lucrările au fost finanțat de stat.Astfel că pe parcursul anilor 2019-2020,vor fi executate astfel de lucrări și pe teritoriul celorlalte primării.
Întrunirea s-a desfășurat în vederea familiarizării specialiștilor din domeniu,cu noile dispoziții legale de specialitate,de către conducătorii Serviciilor cadastrale teritoriale, la solicitarea Departamentului cadastru a Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova.