Întrunire cu directorii instituţiilor de învăţământ din raion

3 iunie 2020

Marți, 2 iunie 2020, la inițiativa și cu organizarea Direcției Învățământ, în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat o întrunire cu directorii instituțiilor gimnaziale și liceale  preuniversitare din raion. La ea, pe lângă șefa Direcției Învățământ, Violeta Popa, a participat și președintele raionului Șoldănești, Nicolae Mîndru.

În cadrul întrunirii au fost abordate aspecte cu referire la procedurile de lucru cu resursele financiare alocate din Componenta raională a Direcției Învățământ, aspecte de procedură, tehnice, financiare și altele.

Totodată au fost puse în discuție și clarificate unele particularități de operare cu bazele de date electronice, precum SIME (Sistemul informațional de management în educație), SIPAS (Sistemul informațional de personalizare a actelor de studii) și SAPD  (Sistemul automatizat de prelucrare a datelor) pe care pedagogii sunt nevoiți să le completeze odată cu finalizarea anului de studii, dar și totalizarea notelor pentru elevii absolvenți.

Direcția Învățământ