Informaţie succintă privind situaţia social-economică a raionului Șoldănești în perioada ianuarie-septembrie 2021

4 decembrie 2021

   Situaţia demografică în ianuarie-septembrie 2021 a fost determinată de o diminuare a nivelului natalităţii cu 26,4 % și o majorare a mortalităţii cu 17,7% față de aceiași perioada a anului 2020. Nivelul nupţialităţii e în creștere cu 12,0%, iar a divorţialităţii cu 27,7 % față de aceeași perioadă a anului precedent.

     Câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul III 2021 a fost de 6205,3 lei, sporind faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 10,2 %, şi mai mică decât media pe ţară cu 32,4%.

     Numărul şomerilor oficial înregistraţi, conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a constituit 313 persoane, micșorându-se cu 53% comparativ cu ianuarie-septembrie 2020. Din numărul total de şomeri, 44,1 la sută o constituie femeile.

      Investiţiile în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanţare realizate în perioada de raport au însumat 52043,4 mii lei, majorându-se cu 80,1%, faţă de ianuarie- septembrie 2020. Sursa principală de finanţare a investiţiilor a fost mijloacele surselor proprii, ponderea cărora a constituit 42,7%.

     Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport în ianuarie-septembrie 2021 a însumat 7311,2 mii tone-km, cu 20,9% mai puțin decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului precedent.

     Volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport a constituit 11,1 mii tone, micșorându-se cu 27,9 % comparativ cu ianuarie-septembrie 2020.

     Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele de folosinţă generală a fost de 110,5 mii, majorându-se cu 9,1 % faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.