Informație succintă privind situația social-economică a raionului Șoldănești în perioada: ianuarie-septembrie 2020

22 decembrie 2020

Situaţia demografică în ianuarie-septembrie 2020 a fost determinată de o majorare a nivelului natalităţii cu 6,6 % iar a mortalităţii la același nivel față de aceiași perioada a anului2019. Nivelul nupţialităţii e în descsreștere cu 14,0%, iar a divorţialităţii cu 14,5 % față de a anului precedent.

    Câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul III 2020 a fost de 5629,9 lei, sporind faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 10,4 %, şi mai mică de cit media pe ţară cu 30,3%.

    Numărul şomerilor oficial înregistraţi, conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a constituit 665 persoane, majorându-se de 2,4 ori comparativ cu ianuarie-septembrie 2019. Din numărul total de şomeri, 42,4 la sută o constituie femeile.

    Investiţiile în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanţare realizate în perioada de raport au însumat 27706,8 mii lei, micșorîndu-se cu 33,6%, faţă de ianuarie-septembrie 2019. Sursa principală de finanţare a investiţiilor a fost mijloacele surselor proprii, ponderea cărora a constituit 42,7%.

    Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport în ianuarie-septembrie  2020 a însumat 9248,1 mii tone-km, cu 11,0% mai puțin decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului precedent.

    Volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport a constituit 15,4 mii tone, majorându-se cu 5,5 % comparativ cu ianuarie-septembrie 2019.

    Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele de folosinţă generală a fost de 101,3 mii, micșorându-se cu 49,6 % faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.